Kajaklauget Askholm

Team Askholm er ejendommens kajaklaug.

De har fire kajakker som laugets medlemmer kan deles om og frit anvende. Du kan også tage familie og venner med ud at sejle.

Kajakkerne er bekvemt opmagasineret i porten lige ned til kanalen, hvor der er nem adgang til at få dem i vandet.

Ved kajakkerne er der en kasse som indeholder redningsveste; både til børn og voksne.

Alle beboere i Askholm kan blive medlem af Team Askholm.

Indmeldelse sker ved indbetaling af årskontingent 500,- + depositum kr. 500,- til Nordea konto 5501 – 5367 729 548.Skriv email til askholmkajak@gmail.com med dit fulde navn, adresse, telefon og e-mailadresse. HUSK at skrive dit navn i forbindelse med indbetalingen, så de ved, at pengene er fra dig.

Ved indmeldelse erklærer du dig indforstået med vilkårene i kajaklaugets regelsæt.Det årlige kontingent for medlemskab af Team Askholm er på kr. 500,00 per husstand. Ved husstandens indmeldelse skal der yderligere indbetales et depositum på kr. 500,00. Depositum refunderes ved udmeldelse. Betalingen gælder for kalenderåret.

Når et et nyt medlem har indbetalt kontingent og depositum fremsendes email med kode til låsene på kajakkerne.