Information vedr. forbrug af varme, vand og el pr. 30.maj

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Varme
Beregninger viser et beregnet overskud på 85.712 kr. svarende til 13,2 %. Dette er forudsat uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret. Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 9,0% mindre varme end forudsat.

El
Beregninger viser et beregnet underskud på 21.047,53 kr. svarende til 33,7 %. Dette er forudsat uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 8,3 % mere el end forudsat.
Der er fejlagtigt budgetteret med for lavt beløb i afdelingens budget for 2018/19. Dette har man først konstateret hos KAB i september 2018..

Vand
Beregninger viser et beregnet overskud på 30.758 kr. svarende til 12,1 %. Dette er forudsat uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 3,1 % mere vand end forudsat.