Information vedr. forbrug af varme, vand og el pr. 31. december 2017

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Tallene i parentes angiver den forventede besparelse måneden før.

Varme
Varmeregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2017.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 25.799 kr. (26.315 kr.) svarende til en besparelse på 4,5 pct. (4,6 pct). Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 5,3 pct. (4,3 pct). mindre varme end forudsat.

Vand
Vandregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2017.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 12.242 kr.  (12.277 kr.), svarende til 5 pct  (5 pct). Forbruget udvikler sig som forventet.

El
El-forbruget vedrører perioden 1. august 2017 – 31. juli 2018 og omfatter alene vores fællesstrøm til bl.a. lys i trapperum og elevatorer samt strøm til elevatorer m.m.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 17.188 kr. (13.682kr.) svarende til 14,4 pct. (11,5 pct.) Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 17,0 pct. (14,1 pct.) mindre el end forudsat.

Afdelingsbestyrelsen