Information vedr. forbrug af varme, vand og el pr. 30. april 2018

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Tallene i parentes angiver den forventede besparelse måneden før.

Varme
Varmeregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2018.
Beregninger viser et beregnet overskud på 62.687,11 kr. svarende til 12,0%. Dette er forudsat uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret. Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 1,9% mere varme end forudsat.

El
El-regnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2018.
Beregninger viser et beregnet underskud på 16.450,18 kr. svarende til 13,8%. Dette er forudsat uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 10,7% mere el end forudsat.
Afdelingsbestyrelsen

Vand
Vandregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2018.
Beregninger viser et beregnet underskud på 5.642,05 kr. svarende til 2,5%. Dette er forudsat uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 0,9% mindre vand end forudsat.