Ideer til afhjælpning af lugtproblemerne i kanalerne

Der er i øjeblikket på Sluseholmens hjemmeside en debat om affald og alger i kanalerne.

De færreste ved, at ingeniørfirmaet Niras har udarbejdet en rapport om disse problemer og mulighederne for at løse problemet eller en del af dem.

Rapporten kan hentes på dette link.

Ideer til afhjælpning af lugtgener