Glædelig jul og godt nytår!

Alle beboere i Askholm ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår, hvor vi kan glæde os over, at regnskabet for 2015/2016 slutter med et overskud på 306.963 kr. Bestyrelsen har ikke endnu godkendt regnskabet, da vi afventer resultatet af de drøftelser, som foregår i KAB, om hvor meget vi skal betale af administrationsbidraget for daginstitutionen.

KAB har indgået aftaler med to eksterne rådgivere (Rafn og søn og Kirk Larsen og Ascanius), der bistår KAB med at vurdere, om boligorganisationernes ejendomme er vurderet korrekt og dermed betaler den ejendomsskat, som skattereglerne foreskriver.

Alle SAB’s ejendomme er blevet gennemgået af rådgiverne og i relevante tilfælde er der klaget til Skat. Rådgiverne modtager honorar efter ”no cure – no pay-modellen”, og honoraret udgør ca. 1/3 af besparelsen. Der er ikke nogen øvre grænse i den aftale KAB har indgået.

For Askholms vedkommende betyder det, at vi har fået 832.590 kr. tilbage fra skattevæsenet. Det er den gode nyhed! Den dårlige nyhed er, at når advokaternes honorar er betalt, så er bebeløbet blevet reduceret til ca. 555.000 kr.

Vi afventer fortsat resultatet af Byggeskadefondens behandling af vores skadesag vedr. glaspartierne foran de franske døre m.m., hvor fugt trænger ind mellem sikkerhedsglassene samt vandproblemerne i parkeringskælderen. Begge sager vil blive drøftet på vores afdelingsmøde i april.

Udskiftning af nøglebrikkerne til parkeringskælderen er nu afsluttet. Hvis der er beboere, som ikke har fået byttet deres brikker, bedes de pågældende snarest kontakte bestyrelsen via mail på: bestyrelsen@sab-askholm.dk for at træffe aftale om bytning, da de gamle brikker i løbet af december vil blive slettet i systemet. Den 2. januar 2017 ophører de gamle nøglebrikker med at fungere.

Det vil lette bestyrelsens arbejde og spare penge, hvis alle beboere tilmeldte sig det nyhedsbrev, som kan findes på vores hjemmeside på www.sab-askholm.dk.

På hjemmesiden vil I også kunne finde en række praktiske oplysninger vedrørende ejendommen og bestyrelsens arbejde.

Herudover er der oprettet en særlig hjemmeside for gårdlauget. Det er Gårdlauget Askholm, som har ansvaret for gården og parkeringskælderen. Gårdlauget er fælles for Askholm Ejerforening og vores afdeling.

Hjemmesiden findes på www.gaardlauget-askholm.dk.

Som alle ved udgør miljøstationen en udfordring med hensyn til affald, oprydning og problemer med låsen Det er Grundejerforeningen Sluseholmen, som står for driften og oprydningen.

Erfaringsmæssigt vil der opstå store problemer i forbindelse med julen, hvor mængden af affald stiger, samtidig bor der nu flere mennesker i området.

Ifølge grundejerforeningen skal juletræerne placeres uden for miljøstationen på området til højre for tøj-containerne, hvor der vil blive opsat et skilt.  Juletræet skal afleveres uden fod, julepynt og opdeles i stykker, hvis det er højere end 120 cm. Der må kun afleveres juletræer her. Gran i poser o.l. skal i storskraldscontainerne på miljøstationen. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen