Gennemgang af ejendommens tilstand (kaldet markvandring)

En gang om året i september-oktober måned går repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen med deltagelse af driftschef fra KAB og en medarbejder fra ejendomskontoret en runde i og omkring ejendommen for at se, hvad der skal laves af reparationer og forbedringer i afdelingen. Dette kaldes markvandring.

Markvandringens resultater danner grundlag for de reparations- og vedligeholdelsesarbejder, som vil blive gennemført de kommende år.

Den 8. oktober kl. 10.00 – 13.00 vil en ingeniør fra KAB foretage en besigtigelse af ejendommen og efterfølgende udarbejde en rapport om ejendommens tilstand og hvilke vedligeholdelsesarbejder, som skal iværksættes.

Rapporten vil danne grundlag for et møde med ejendomskontoret og KAB den 28. oktober 2015, hvor der vil blive taget stilling til, hvilke vedligeholdelsesarbejder der skal iværksættes de kommende år.

Har du konstateret forhold i din lejlighed eller i ejendommen, som trænger til reparation eller forbedring, så send snarest et mail til bestyrelsen på www.bestyrelsen@sab-askholm.dk.

Med venlig hilsen

Jørgen Green