Generalforsamling i Gårdlauget Askholm den 29. april 2014 kl. 16.00

Ethvert medlem har ret til at få et emne eller forslag behandlet på generalforsamlingen.
Begæring om at få et emne eller forslag behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen.