Forslag til ændring af støjvæg ved miljøstationen samt Miljøkajakken

Danica Ejendomme, som bl.a. står for byggeriet Løvholm på den anden side af støjvæggen, har udarbejdet to forslag til ændring af støjvæggen samlet på en tegning, som jeg her har vedhæftet som PDF-fil.

Forskellen på de to forslag er højden af støjvæggen ud for miljøstationen. Danica foretrækker forslag 2 med den nuværende høje støjvæg.

Som I kan se af tegningen, er søspejdernes container og reol til optimistjoller tegnet ind ind i planen, men ikke Miljøkajakkens container, da grundejerforeningen ikke vil give den nødvendige tilladelse.

Vi har bedt om tilladelse til, at opstille vores container ved hegnet mellem miljøstationen og hundegården i sejlperioden 1. april -30. september, men det er blevet afslået.

Der er igangsat en underskriftsindsamling på Sluseholmens Facebookside, som skal sikre Miljøkajakkens forbliven i området. Du kan støtte miljøkajakkens forbliven i området ved at skrive under.

10.1 Skitse Grønne område

Underskriftsindsamlingen vedrørende Miljøkajakken