Forbrug af varme, El og vand i august 2019

Information vedr. forbrug af varme, el og vand

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Varme for perioden 1. januar til 31. august 2019
Beregninger viser et beregnet overskud på 105.940 kr. svarende til 16,3 %. Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 16,7 % mindre varme end forudsat.

El for perioden 1. august til 31. august 2019
Beregninger viser et beregnet underskud på 6.834 kr. svarende til 9,5 %.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 0,8 % mere el end forudsat.

Vand for perioden 1. august til 31. august 2019
Beregninger viser et beregnet overskud på 25.329.841 kr. svarende til 10,5 %.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 1,2 % mindre vand end forudsat.