Etablering af målemærker og måling vedr. byggeri af Metro

På væggen ud for Dexter Gordons Vej 1 vil der i forbindelse med udgravningen til den nye Metro blive opsat målepunkter og foretaget måling både før, under og efter anlægsarbejdet for at registrere evt. sætningsskader.

I vedhæftede skrivelse kan man læse mere om arbejdet.

Etablering af målemærker og målepunkter Metro