Vinduespudsning – udskiftning af komfurer

Hej alle
Vinduespudsningen iflg. planen skulle iflg. firmaet nu være gennemført. Jeg har selv set, at vinduespudserne ud gaden har været her henholdsvis mandag og torsdag.

Inde i gården er jeg mere usikker og vil blive glad, hvis nogen kan bekræfte, at de har været der mandag sent på eftermiddag og aften og fredag.

Der er kommet klager over kvaliteten. Disse klager skal sendes til Kim Kjeldgaard på Ejendomskontoret og vil blive drøftet på det kommende afdelingsmøde.

Udskiftningen af komfurer skulle være behandlet på afdelingsmødet. Vi har forsøgt at få udarbejdet en handleplan og iværksat udskiftning, men KAB og SAB ønsker, at sagen først skal behandles på et afdelingsmøde.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Beboerlokalet som daginstitution

Udleje af beboerlokale til Københavns Kommune

Københavns kommune har rettet henvendelse til KAB om muligheder for at bruge en række beboerlokaler heriblandt vores beboerlokale alle hverdage kl. 06.30-17.00 til brug som ekstra kapacitet til deres daginstitutioner.

Årsagen til henvendelsen er, at kommunen har været nødt til at begrænse antallet af børn i daginstitutionerne, som en konsekvens af Sundhedsstyrelsens krav.

 En sådan henvendelse skulle normalt være behandlet på et afdelingsmøde, men da dette ikke må afholdes, så har afdelingsbestyrelsen været nødt til at træffe en beslutning, da der er tale om en hastesag.

Afdelingsbestyrelsen er betænkelig ved forslaget, men under indtryk af den alvorlige situation, som institutionerne og forældrene befinder sig i, har vi sagt ja under følgende betingelser:

1. Tilladelse til brug 06.30-17.00 alle hverdage.
2. Accept af, at vi selv kan disponere over lokalet uden for dette tidspunkt bl.a. til møder og arrangementer m.m.
3. Pris for leje 300 kr. pr. dag (mandag-fredag). Det er den pris ejerforeningen betaler, når de lejer lokalet mandag-fredag. I prisen er medtaget udgiften til el- og varme, da det vil være alt for bureaukratisk at skulle beregne elforbrug , vand og varme individuelt. 
4. Hæftelse for evt. skader på lokale og inventar.
5. Daglig rengøring.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Efterlysning af oplader, batterier og støvsuger

Hej

Vi mangler hårdt vores oplader + batterier til Ryobi værktøjet i værkstedet.

Det samme gælder vores store industristøvsuger.

Hvis I låner værktøj med hjem fra værkstedet, så husk at skrive på tavlen, at I har lånt det med oplysning af dato og adresse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Lidt orientering og et spørgsmål

Som I kan se i opgangene er det årlige afdelingsmøde udsat. Men det forhindrer ikke, at hvis I har forslag, som I ville have fremsendt til generalforsamlingen, at vi ikke i bestyrelsen kan kigge på forslaget og se, om vi kan gennemføre forslaget, da vi må formode, at det trækker ud med afholdelse af afdelingsmøde.

Send forslaget til bestyrelsen@sab-askholm.dk, så drøfter vi det i bestyrelsen.

Vi har fået en henvendelse fra en familie, som har haft nogle problemer med at få de plastikrosetter, som sidder på gulvet ved jeres radiatorer (se billede). Hvis I mangler nogle af disse, så send et mail til os, så vil vi fremskaffe dem og lægge dem til jer i jeres postkasse. Men husk at skrive jeres adresse i mailet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Miljøstationen er genåbnet!

Grundejerforeningen Sluseholmens Nords bestyrelse har besluttet, at miljøstationen skal være åben på trods af, at der i weekenden var kaotiske forhold på miljøstationen med mange mennesker og affald, og at Københavns Kommune har lukket alle tilsvarende pladser p.g.a. smitterisikoen.

Jeg finder, at bestyrelsen beslutning er dybt uansvarlig og i strid med de anvisninger, som er kommet for at begrænse smitterisikoen og smittespredningen. Af samme grund deltager Askholm II ikke længere i pasningen af miljøstationen.

Lukning af miljøstationen

For at hindre smitte med coronavirus er det nødvendigt at lukke miljøstationen på Sluseholmen.
Det er heller ikke tilladt at henstille affald uden for miljøstationen og overtrædelse vil føre til politianmeldelse. Vi beklager de ulemper, som lukningen vil medføre for beboerne, men vi nødt til at gribe ind og følge Sundhedstyrelsens retningslinier.

In order to prevent coronavirus infection, it is necessary to close the environmental station at Sluseholmen.
Disposing of waste outside the environmental station is also not permitted and violation will lead to police reporting. We regret the inconvenience that the closure will cause for residents, but we have to intervene and follow the guidelines of the National Board of Health.

Affaldsposer

Hver måned udleverer ejendomskontoret affaldsposer i vores brevkasser. For mit vedkommende får jeg ikke brugt dem alle, så efterhånden har jeg en del til overs. De bliver nu lagt ned på postkasserne, hvor alle, som er bekneb for poser, kan forsyne sig.

Bliver der nogle tilovers, så leverer jeg de tilbageblevne til ejendomskontoret, så de kan indgå i udleveringen.

Jeg vil opfordre andre, som er i en tilsvarende situation, at gøre det samme.