Cykelanhænger bedes fjernet!

Vedkommende,som ejer cykelanhængeren ved Thad Jones Vej 2, bedes straks fjerne den og sætte den i p-kælderen ved de øvrige cykelvogne, da der ikke må stå andet end cykler det pågældende sted.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Levering og opstilling af komfurer

KAB har meddelt, at det bliver Skousen, som skal levere de nye komfurer til jer. Levering vil ske omkring 1 februar.

Selve monteringen, evt. nedtagning af gasmåler mv. vil Lars Lyngby VVS tage sig af. Lars Lyngby VVS står for planlægningen og kontakten med jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Cykling i P-kælderen

Bestyrelsen har fået underretning om skader på biler og deres udstyr opstået, fordi beboerne cykler mellem bilerne, så brug ud- og indkørselvejen og IKKE cykelkørsel mellem de parkerede biler.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Utætte vinduer og døre, kuldebroer m.m.

Bestyrelsen har fået nedenstående henvendelse fra en beboer vedr. utætte døre og vinduer, kuldebroer samt mug/skimmelsvamp m.m.

Hvis I har tilsvarende problemer bedes I sende et mail til bestyrelsen med oplysning om jeres adresse, så vil vi drøfte sagen i bestyrelsen og foranledige en undersøgelse af problemerne.

Beboeren skriver bl.a.
1. Stuen – vinduet ud mod vejen (Sluseholmen).
På de store vinduer, som ikke kan åbnes og lukkes, slutter listen ikke tæt i mellem rammen og selve vinduet. Der er flere steder, hvor man kan føle, at der kommer kold luft ind, og man kan faktisk også høre det som vejstøj, hvor det lyder som et vindue, som er en lille smule åbent med susen. I forhold til netop det med vejstøj, så bemærkede vi, at denne blev mere tydelig, da temperaturen faldt her i efteråret, hvilket måske kan indikere, at vinduet slutter relativt tæt, når det varmt, og materialerne har udvidet sig og omvendt, når det er koldt.

2. Borede huller i selve vinduesrammen flere steder, blandt andet i soveværelset ind mod gården

Jeg bemærkede, at der er blevet boret huller i selve vinduesrammen(de formentligt konstrueret sådan), i forbindelse med et blæsevejr, hvor plastikplomberingen stod og gav en rislende lyd, og tager man plastikplomberingen ud, er det tydeligt, at der bliver trukket luft ind den vej.

3. Kuldebroer flere steder
Især i soveværelset, hvor det også virker som om, der bliver trukket luft ind nede ved gulvet. Det kan mærkes på gulve nær den fransk altandør og indikerer at der formentlig er steder med manglede isolering og utætheder. I vores lejlighed er det tydeligt i soveværelset – hvor temperaturen nede ved gulvet er 3-4°C lavere end temperaturen ved altandøren ind mod gården, og det er ikke mit indtryk at utætheden er relateret til en gummiliste på døren da den ser intakt ud.

4. Mug/skimmelsvamp på selve vinduesfugerne
Først troede jeg, at det var på grund af de tidligere beboere måske altid havde trukket gardinerne for og manglede udluftning, men jeg tror nærmere, at det er resultatet af dårlige vinduer og naturlig kondensering – de er altid lidt fugtige i vinter halvåret. Og vi er selv opmærksomme på at få tørre vand væk på fugerne.

Vi har desuden bemærket, at i stuen ud mod altanen/gården virker det som om, vinduerne slutter tæt og isolere bedre end resten af lejligheden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Graffiti på væg Thad Jones Vej 2, st.

Hej

Forældrene til den, som har fået erklæret sin kærlighed med graffiti på væggen ved døren til beboerlokalet Thad Jones Vej 2, st. bedes få det fjernet og fremtidige erklæringer frembragt på anden vis, da det ellers vil fjernet af ejendomskontoret på forældrenes regning.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Billeder fra udstillingen

Udstillingen er nu nedtaget. Jeg har stillet billederne ved nedgangen til parkeringskælderen, hvor I kan hente jeres billede, hvis I ønsker at beholde det. Det er nemmere end, hvis I skulle have hentet det i P-kælderen.

Husk at kigge i jeres postkasse!

Ejendomskontoret har lagt en seddel i jeres postkasse med et spørgeskema om udskiftning af komfurer. Så check lige jeres postkasse, hvis I ikke har modtaget den, da skemaet indeholder en tidsfrist for besvarelsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vinduespudsning

Vores tidligere vinduespudserfirma har meddelt, at de ikke an påtage sig opgaven. I stedet er det aftalt med Anders Andersens Rengøring, at de ankommer mandag den 16. november og starter vinduespudsning indvendigt i opgangene m.m. og med lifte vinduerne m.m. ud mod gaden og inde i gården i henhold til den udarbejdede plan tirsdag 17.november. Kun de vinduer og glaspartier, som er er forsynet med gul eller rød mærkat vil blive pudset. Dog er der taget forbehold for vinduerne og glaspartierne i gården for lejlighederne Dexter Gordons Vej 1, 5. og 6. sal., som er vanskelige at nå med en lift.

Askholm – plan for vinduespudsning juli 2020

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 17.09.20

Neden for kan hentes referat fra mødet, hvor det bl.a. blev besluttet at udskifte de komfurer, som trænger til at blive udskiftet. Man vil kunne vælge mellem gas- og induktionskomfur. Der vil komme skrivelse ud fra ejendomskontoret vedr. udskiftningen.

Referatet vil også blive lagt i jeres postkasser af ejendomskontoret, så vi er sikre på, at alle har modtaget det.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 17.9. 2020

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Husdyr i gården og på legepladsen

Der er kommet klager over, at reglerne om husdyr i gården og på legepladsen ikke overholdes.
Reglerne er fastsat af gårdlauget og ser således ud:

Når husdyr er i gården eller på legepladsen skal følgende regler overholdes:
1. Hunde og katte skal føres i snor i gården og på legepladsen.
2. Hunde og katte må ikke luftes eller besørge i gården eller på legepladsen.
3. Hunde og katte må ikke gøre sig bemærket ved unødig støj og må ikke være til gene for de øvrige beboere.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen