Sluseholmens MINI-MUSIK-FESTIVAL Lørdag 22. august – søndag 23. august 2020

Efter et års lukning er vejen Sluseholmen igen åben for gennemkørsel.  Nye beboere er flyttet til området og dette bliver fejret med en række koncerter

Lørdag 22. august
Kl. 11.00: Lokale dykkere og frivillige rydder op i kanalerne på Sluseholmen i samarbejde med Kærlighed.
Kl. 14.00: Underholdning for børnene og familierne.
Kl. 15.00: Paul Banks (solo).
Kl. 18.00: Langbordspisning med medbragt mad og drikkevarer, borde og stole.
Kl. 19.00: Marie Carmen Koppel med Steen Rasmussen  (keyboard) og Benjamin Koppel (saxofon).
Søndag 23. august
Kl.16.00: Koncert med Jesper Thilo  med Søren Kristiansen (piano), Daniel Franck (bas) og Frands Rifbjerg (trommer). Jesper Thilo vil spille og fortælle om Monica Zetterlund, Lone Kellermann, Otto Brandenburg og Etta Cameron, som har givet navn til nogle af vejene på Sluseholmen.
Kl. 18.00: Jens Lysdal (solo).

Festivalen gennemføres med støtte fra bla. Kgs. Enghave lokaludvalg. Askholms Gårdlaug. Askholm Almen afdeling og Grundejerforeningen Sluseholmen Nord.

Der er fri adgang til festivalen.
Koncerterne foregår ved Vandtrappen på Richard Boones Vej , 2450 København SV.Tilbud om Yoga-undervisning i beboerlokalet

Liliya Nikolova fra Thad Jones vej 4, 1th  starter 18. august kl. 17.30 undervisning i Vinyasa eller Hatha yoga.

Liliya Nikolova har praktiseret yoga i 8 år i træk, og i sommer blev hun certificeret som Vinyasa, Hatha og Yin yoga.

Hendes tilbud er at undervise 1 times Vinyasa eller Hatha klasse gratis for beboernei beggeafdeling af Askholm i beboerlokalet.

Undervisningen foregår på engelsk og passer alle – mænd, kvinder, teenagere med eller uden yogaerfaring.

I skal selv medbringe jeres egen yogamåtte!

So 1 hours per week (Wednesday, for example) from 17:30-18 o’clock a yoga class in the common room for the ppl from Askholm with me as a teacher.

So, a bit of info about me – I’ve been practicing yoga for 8 years in a row and this summer I got certified as a Vinyasa, Hatha and Yin yoga.

My offer is to teach 1 hour of Vinyasa or Hatha class for free for the residents of our buildings in the common room. The classes will be held in English and will be suitable for everybody – men, women, teenagers, people with or without experience in yoga. The participants will need to bring their own yoga mat!

Kontakt/contact;

lilia.ognianova@gmail.com

 https://www.facebook.com/warrioryogalilly

Problemer med porten i P-kælder

Der er fortsat problemer med porten til P-kælderen. Nassau er blevet tilkaldt og kommer i morgen for at kigge på problemet. Så opbevar ikke værdifulde genstande i bilen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

To SUPs indkøbt af kajaklauget

Der er indkøbt to SUPs til Askholm Kajaklaug; Aqua Marine Magma. De er nu på plads og låsene har samme kode som øvrige låse i Askholm Kajaklaug. Finner, padler og pumpe er i kassen.

Regler
* Altid vest
.
* Maks. 145 kg
.
* Maks. Tryk 15 PSI (10-12 er også meget stabilt, men under 5 kan SUPen blive lidt v-formet og er svær at håndtere)

* Min. 10 år såfremt man står alene på SUP. Børn skal dog altid have voksen tæt på (eks. på SUP nr. 2)
.
* Lås efter brug, læg udstyr (dog ikke SUP…) i kassen.


Træning mv. gøres med fordel i fordgraven, vest for Egholm, hvor der er mere plads.

Flere oplysninger finder du på denne side:
Askholms kajaklaug

Brug af værkstedet

Der er ikke ansat nogen til at holde orden på værkstedet, så det er vigtigt, at I rydder op efter jer, fjerner træstumper og støvsuger gulvet for smuld og stumper. Det er trist at se et værksted som det på billedet. Der står en affaldsspand og en stor støvsuger i værkstedet, så der er ingen grund til ikke at rydde op efter sig.

Hvis det sker igen, vil pågældende blive udelukket for at bruge værkstedet og koden skiftet.

Vi beklager, hvis dette skulle blive nødvendigt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Afdelingsmøde torsdag 17. september kl. 19.00 – Vandproblemer!

Det er aftalt med KAB, at det udskudte årlige afdelingsmøde afholdes torsdag 17. september 2020 kl. 19.00 i beboerlokalet, Thad Jones Vej 2. Her skal der bl.a. tages beslutning om udskiftning af komfurer. Hvis du har andre forslag, som skal behandles på afdelingsmødet, så send dem til bestyrelsen@sab-askholm.dk, så sætter vi dem på dagsordenen.

Jeg har fået en række henvendelser fra beboere og forbipasserende som gjorde opmærksom på, at der kom vand ned fra taget eller terrassen på hjørnet af DGV 1/Sluseholmen 39. Problemet er løst. Hvis i tømmer store mængder vand ud på jeres terrasse, så gør i klogt i, at sikre jer, at afløbet på terrassen ikke er stoppet. Så undgår I en situation, som den indtrufne. Hvis der er konstateret skader eller risiko for skader på nogle af lejlighederne eller terrasserne på Sluseholmen 37, så kontakt bestyrelsen.

Med venlig hilsen og god weekend.
Jørgen Green

Arbejdsgruppe vedr. det grønne område

Grundejerforeningen, som jeg er blevet valgt som formand for, har bl.a. nedsat en arbejdsgruppe, som senest 30. september skal fremkomme med forslag til indretning og anvendelse af det grønne område ved miljøstationen, dvs fra kondibanen og ned til flydebroen.
Annemarie Holm, som bor på Egholm, er formand for arbejdsgruppen og er interesseret i, at der også kommer medlemmer fra Askholm med i arbejdsgruppen

Hvis du har tid og lyst, så kontakt Annemarie Holm.

Med venlig hilsen
Jørgen Green

Brug af værkstedet

Der er efterhånden mange medlemmer af værkstedslauget, så det er vigtigt, at nøglen lægges tilbage i nøgleboksen, hvis man ikke er i værkstedet i P-kælderen.

Husk også at rydde op efter brug af værkstedet. Der forefindes støvsuger og en affaldspand, som skal bruges til mindre træstumper og andet affald (dog ikke kemisk affald).

Og at skrive på tavlen, hvis man låer værktøj med hjem (max. 7 dage) og slette oplysninger, når værktøjet er tilbage i værkstedet.

Det koster 200 kr. om året at være medlem af værkstedslauget. Betaling sker via MobilePay til 23 43 50 40 med oplysning om navn og adresse. De indkomne penge bruges til indkøb, reparation og værktøj m.m. til værkstedet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Møde i grundejerforeningen

Tirsdag 9. juni er der generalforsamling i Grundejerforeningen.
Udover, at der skal vælges ny formand og nye bestyrelsesmedlemmer, har Askholm og andre fremsat en række forslag:
– Vedtægtsændringer bl.a. en udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer, så flere boligforeninger kan blive repræsenteret.
– Skift af administrator.
– Opstilling og nedgravning af containere til bioaffald,
– Affaldsplan for Sluseholmen (se vedhæftede affaldsplan).
Affaldsplan for Sluseholmen Nord, version 2
– Fra Egholm om forbedring af forholdene langs opholdstrappen på Richard Boones Vej på grund af de mange gæster,
– Overdækning af miljøstationen.
– Anskaffelse af plastpresser til miljøstationen.
– Udskiftning af låsesystem til nøglebriksystem på miljøstationen.
– Dækning af udgifter vedr. Miljøprammen Sluseholmen og Miljøkajakken Sluseholmen.
– Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. indretning af det grønne område ved miljøstationen og hundegården.
– Opsigelse af aftale med Grøn Vækst og indhentning af nye tilbud på renholdelse og vedligeholdelse af området.
– Etablering af skur, overdækning og terrasse til Søspejderne og Miljøkajakken,
– Nedlæggelse af 2 parkeringspladser ved Dexter Gordons Vej 1 og opstilling af cykelstativer samme sted for at løse de kaotiske forhold ved daginstitutionen.
. Drøftelse af hvilke regler, som skal gælde i forhold til pontoner med eller uden motor i kanalerne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen