Varmen er tilbage

Hej alle

Så har teknikeren været der og fyldt vand på anlægget, så varmen skulle gerne være på vej tilbage til jeres radiatorer, hvis I ellers har lukket op for dem.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Broer på Sluseholmen

Arbejdet med de tre nye broer på Sluseholmen er i fuld gang. I vedhæftede PDF-fil, kan du få mere information om broerne.

Danica Ejendomme ansøgte oprindelig om tilladelse til at reducere gennemsejlingshøjden på den ene af de tre broer til 120 cm, men ansøgningen blev afslået, så alle tre broer får en gennemsejlingshøjde på 160 cm.

dispensation_broerne_paa_sluseholmen

Desværre ser det ikke ud til, at broen ved Thad Jones Vej/Ernie Wilkins Vej bliver åbnet op hverken for vandgennemstrømning eller sejllads. Grundejerforeningen har fået undersøgt mulighederne af Niras, som i en ny rapport oplyser, at det vil koste ca. 3,3 mio kr. inkl. moms, hvis der skal skydes et rør på 50 cm. ind under broen for at forbedre vandgennemstrømningen. Niras Rapport kan hentes på dette link.

Sluseholm rørføring, NIRAS rapport 2019.

Julearrangement 1. december 2019

GÅRDLAUGET inviterer til STORE BAGEDAG
Søndag 1. december 14.00 – 16.00
i beboerlokalet, Thad Jones 2, 2450 København SV.
Et julearrangement for ejendommens børn og deres forældre, hvor børnene kan fremstille deres egne julesmåkager og få dem med hjem.
Der vil være oplæsning, julemusik, julefilm, frugt, nødder, æble- og appelsinjuice samt juleglögg til de voksne.
Husk bageforme og forklæder til børnene.
Pris 25 kr. pr. deltager (ens pris for børn og voksne).
Indbetaling skal ske senest 20. november 2019 til MobilePay 23 43 50 40 med angivelse af navn og antal børn/voksne.
Har du/I lyst til at give en hånd med ved arrangementet, så kontakt Jørgen Green på bestyrelsen@sab-askholm.dk
Har du ikke MobilePay, så send din tilmelding til bestyrelsen.

Juletræet vil blive tændt kl. 16 i gården, hvor der vil blive serveret æbleskiver og juleglögg og sunget julesange.Tilmelding er ikke nødvendigt til denne del af arrangementet, bare duk op.

Store Bagedag 2019

Cykelstativer

Bestyrelsen har modtaget følgen mail i dag fra grundejerforeningen. Det cykelstativerne ud for Dexter Gordons Vej 1 og Dexter Gordons Vej 11 samt Dexter Gordons Vej 35, som vil blive fjernet og erstattet med nye.

Kære Egholm og Askholm

Grøn vækst har kontaktet mig for at fortælle, at de nu går i gang med at opsætte de nye cykelstativer. I den forbindelse vil de gamle cykelstativer i morgen blive fjernet.

Vil i informere jeres beboere om dette og bede dem om i morgen ikke at anvende disse cykelstativer – i det mindste ikke som tyverisikring, for de pågældende cykelstiver bliver skåret op som led i den nye løsning.

Med venlig hilsen

Jakob M. Jensen
Grundejerforeningen Sluseholmen

Udskiftning af cykelstativer på Dexter Gordons Vej

Grundejerforeningen har godkendt udskiftning af de nuværende cykelstativer langs med Dexter Gordons Vej med andre og mere funktionelle cykelstativer. De bliver leveret i næste uge, men vi har ikke modtaget besked om, hvornår de bliver sat op.

Ud for daginstitutionen DGV 1, vil der i første omgang blive opsat cykelstativer med plads til 14 cykler. Vi undersøger samtidig muligheden for at opsætte yderligere 14 cykelstativer.

Ud for DGV 11 cykelstativer med plads til 28 cykler og ud for DGV 35 cykelstativer med plads til 28 cykler.

Udgifterne betales af grundejerforeningen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Forbrugsinformation pr. 30. september 2019

Information vedr. forbrug af varme, el og vand

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Varme for perioden 1. januar til 30. september 2019
Beregninger viser et beregnet overskud på 98.334 kr. svarende til 15,1 %. Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 15,3 % mindre varme end forudsat.

El for perioden 1. august til 30. september 2019
Beregninger viser et beregnet underskud på 6.908 kr. svarende til 9,7 %.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 0,9 % mere el end forudsat.

Vand for perioden 1. august til 30. september 2019
Beregninger viser et beregnet overskud på 23.162 kr. svarende til 9,7 %.
Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 1,0 % mindre vand end forudsat.

Opgravning i gården

Vi har rykket for at få arbejdet afsluttet og modtaget følgende information fra EKAS, som styrer projektet:

Membranen er lavet og ser ud til at holde tæt, samt leder vand mod brøndene. Det hjælper vandet bedre på vej, når vi får drænmåtterne på (måtterne med geotekstil og drænmåtte i midten). Sven Bech, gartneren, har først tid i kalenderen onsdag i næste uge desværre. Meget gartner arbejde bliver hele tiden forskudt pga vejret. Så belægningen kan først blive lagt her. Jeg har bedt dem om at medbringe ekstra drænmåtter, da jeg kan se at de er svært medtaget enkelte steder. Der er ingen grund til at ligge de, der ikke fungerer.

Vi har konstateret, at der fortsat kommer vand ned gennem loftet ved P-plads 95 og 96 og informeret EKAS om problemet.