Byggeskadefondens afgørelse vedrørende vores glasværn

Bestyrelsen har i samarbejde med KAB indbragt problemerne vedrørende gradvis delaminering af vores glasværn, samt at værnhøjden ikke alle steder er i overensstemmelse med bygningsreglementet for sikring mod fald for Byggeskadefonden.

Byggeskadefonden har i skrivelse af 27. marts 2017 anerkendt, at der er tale om en byggeskade og er indstillet på at betale 95 pct. af udgifterne til udskiftning af glasværnene m.m. De samlede udgifter er anslået til ca. 1,5 mio. inkl. moms. Vores andel udgør 80.000 kr., som vil blive taget af vores henlæggelser og vil ikke påvirke huslejen.

Den anden byggeskadesag, som vi har indbragt for Byggeskadefonden, er problemerne med vandindtrængning i parkeringskælder. Den sag er er under undersøgelse af et ingeniørfirma. Når undersøgelsen er afsluttet, så vil Byggeskadefonden tage stilling til, om de vil anerkende skaden som en byggeskade.

Kopi af Byggeskadefondens afgørelse vedr. glasværnet kan ses/hentes nedenfor.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Byggeskadefondens afgørelse