Broer på Sluseholmen

Arbejdet med de tre nye broer på Sluseholmen er i fuld gang. I vedhæftede PDF-fil, kan du få mere information om broerne.

Danica Ejendomme ansøgte oprindelig om tilladelse til at reducere gennemsejlingshøjden på den ene af de tre broer til 120 cm, men ansøgningen blev afslået, så alle tre broer får en gennemsejlingshøjde på 160 cm.

dispensation_broerne_paa_sluseholmen

Desværre ser det ikke ud til, at broen ved Thad Jones Vej/Ernie Wilkins Vej bliver åbnet op hverken for vandgennemstrømning eller sejllads. Grundejerforeningen har fået undersøgt mulighederne af Niras, som i en ny rapport oplyser, at det vil koste ca. 3,3 mio kr. inkl. moms, hvis der skal skydes et rør på 50 cm. ind under broen for at forbedre vandgennemstrømningen. Niras Rapport kan hentes på dette link.

Sluseholm rørføring, NIRAS rapport 2019.