Besigtigelse af glasværn foran de franske altaner

Byggeskadefonden kommer mandag d. 14. marts kl. 10.00 og skal besigtige værn foran franske altaner, hvor der dels er klaget over, at de er så lave, at børn og kan falde ud, når vinduet er åbent, dels at der dannes kalkaflejringer mellem glassene som efterhånden gør dem ugennemsigtige.

Byggeskadefonden skal have adgang til 3 lejemål, der har problemet, (gerne en hvor det også er for lavt) hvis du vil være os behjælpelig med at give adgang til jeres lejlighed, så giv bestyrelsen besked på bestyrelsen@sab-askholm.dk

Bestyrelsen