Beboerlokalet som daginstitution

Udleje af beboerlokale til Københavns Kommune

Københavns kommune har rettet henvendelse til KAB om muligheder for at bruge en række beboerlokaler heriblandt vores beboerlokale alle hverdage kl. 06.30-17.00 til brug som ekstra kapacitet til deres daginstitutioner.

Årsagen til henvendelsen er, at kommunen har været nødt til at begrænse antallet af børn i daginstitutionerne, som en konsekvens af Sundhedsstyrelsens krav.

 En sådan henvendelse skulle normalt være behandlet på et afdelingsmøde, men da dette ikke må afholdes, så har afdelingsbestyrelsen været nødt til at træffe en beslutning, da der er tale om en hastesag.

Afdelingsbestyrelsen er betænkelig ved forslaget, men under indtryk af den alvorlige situation, som institutionerne og forældrene befinder sig i, har vi sagt ja under følgende betingelser:

1. Tilladelse til brug 06.30-17.00 alle hverdage.
2. Accept af, at vi selv kan disponere over lokalet uden for dette tidspunkt bl.a. til møder og arrangementer m.m.
3. Pris for leje 300 kr. pr. dag (mandag-fredag). Det er den pris ejerforeningen betaler, når de lejer lokalet mandag-fredag. I prisen er medtaget udgiften til el- og varme, da det vil være alt for bureaukratisk at skulle beregne elforbrug , vand og varme individuelt. 
4. Hæftelse for evt. skader på lokale og inventar.
5. Daglig rengøring.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen