Lukning af broer på grund af reparation, Sluseholmens Kanal- og Havnefestival 13. august

Det er vigtigt, at I går ind på Sluseholmens hjemmeside og læser opslaget vedr. lukning af broer pga. reparation og vedligeholdelse i perioden 31. maj – 13. september 2017. Projektet er opdelt i 3 faser, hvor fase 1 og 3 fører til lukning af broer på Dexter Gordons Vej og Thad Jones Vej. Broen over havneindløbet på Sluseholmen er ikke berørt. Den 31. maj begynder man, at gøre klar til lukningen af de to broer på Dexter Gordons Vej og den lille gangbro, som forbinder Thad Jones Vej med det grønne område ved søspejderne. Formentlig vil lukningen af de to broer på Dexter Gordons Vej ske i to omgange, da man ellers vil få problemer med de biler, som står parkeret på Dexter Gordons Vej mellem de to broer og nedkørslerne til parkeringskælderen på den samme strækning. Senere vil de tre broer på Thad Jones Vej blive lukket.

https://www.facebook.com/groups/sluseholmen/

Det er muligt, at der bliver byttet rundt på fase 2 og 3 på grund Havne- og Kanalfestivalen 13. august, som Askholm er en aktiv del af, og som I kan læse mere om på på vedhæftede plakat.

Plakat Havne- Kanal festival 2017

Vigtig meddelelse vedr. parkeringskælder og elevator Thad Jones Vej 2

Alle gamle nøglebrikker til parkeringskælder og elevator Thad Jones Vej 2 holder i dag op med at fungere. Oplever du problemer med dine nye nøglebrikker, eller har du ikke fået ombyttet dine gamle nøglebrikker, så ring på 23 43 50 40  eller kontakt Jørgen Green, Dexter Gordons Vej 3, 4. th eller send et mail: bestyrelsen@sab-askholm.dk

Følgende har ikke fået ombyttet deres gamle nøglebrikker:

 • Dexter Gordons Vej 1, 2. tv.
 • Dexter Gordons Vej 5, 2. th.
 • Dexter Gordons Vej 5, 4, tv.
 • Dexter Gordons Vej 5, 6. tv.
 • Sludeholmen 37, 1.th.
 • Sluseholmen 39, 3. th.
 • Sluseholmen 39, 4.tv.
 • Thad Jones Vej 2, 1. tv.
 • Thad Jones Vej 2, 4. tv.
 • Thad Jones Vej 2, 4.th.
 • Thad Jones Vej 4, 1. th.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Glædelig jul og godt nytår!

Alle beboere i Askholm ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår, hvor vi kan glæde os over, at regnskabet for 2015/2016 slutter med et overskud på 306.963 kr. Bestyrelsen har ikke endnu godkendt regnskabet, da vi afventer resultatet af de drøftelser, som foregår i KAB, om hvor meget vi skal betale af administrationsbidraget for daginstitutionen.

KAB har indgået aftaler med to eksterne rådgivere (Rafn og søn og Kirk Larsen og Ascanius), der bistår KAB med at vurdere, om boligorganisationernes ejendomme er vurderet korrekt og dermed betaler den ejendomsskat, som skattereglerne foreskriver.

Alle SAB’s ejendomme er blevet gennemgået af rådgiverne og i relevante tilfælde er der klaget til Skat. Rådgiverne modtager honorar efter ”no cure – no pay-modellen”, og honoraret udgør ca. 1/3 af besparelsen. Der er ikke nogen øvre grænse i den aftale KAB har indgået.

For Askholms vedkommende betyder det, at vi har fået 832.590 kr. tilbage fra skattevæsenet. Det er den gode nyhed! Den dårlige nyhed er, at når advokaternes honorar er betalt, så er bebeløbet blevet reduceret til ca. 555.000 kr.

Vi afventer fortsat resultatet af Byggeskadefondens behandling af vores skadesag vedr. glaspartierne foran de franske døre m.m., hvor fugt trænger ind mellem sikkerhedsglassene samt vandproblemerne i parkeringskælderen. Begge sager vil blive drøftet på vores afdelingsmøde i april.

Udskiftning af nøglebrikkerne til parkeringskælderen er nu afsluttet. Hvis der er beboere, som ikke har fået byttet deres brikker, bedes de pågældende snarest kontakte bestyrelsen via mail på: bestyrelsen@sab-askholm.dk for at træffe aftale om bytning, da de gamle brikker i løbet af december vil blive slettet i systemet. Den 2. januar 2017 ophører de gamle nøglebrikker med at fungere.

Det vil lette bestyrelsens arbejde og spare penge, hvis alle beboere tilmeldte sig det nyhedsbrev, som kan findes på vores hjemmeside på www.sab-askholm.dk.

På hjemmesiden vil I også kunne finde en række praktiske oplysninger vedrørende ejendommen og bestyrelsens arbejde.

Herudover er der oprettet en særlig hjemmeside for gårdlauget. Det er Gårdlauget Askholm, som har ansvaret for gården og parkeringskælderen. Gårdlauget er fælles for Askholm Ejerforening og vores afdeling.

Hjemmesiden findes på www.gaardlauget-askholm.dk.

Som alle ved udgør miljøstationen en udfordring med hensyn til affald, oprydning og problemer med låsen Det er Grundejerforeningen Sluseholmen, som står for driften og oprydningen.

Erfaringsmæssigt vil der opstå store problemer i forbindelse med julen, hvor mængden af affald stiger, samtidig bor der nu flere mennesker i området.

Ifølge grundejerforeningen skal juletræerne placeres uden for miljøstationen på området til højre for tøj-containerne, hvor der vil blive opsat et skilt.  Juletræet skal afleveres uden fod, julepynt og opdeles i stykker, hvis det er højere end 120 cm. Der må kun afleveres juletræer her. Gran i poser o.l. skal i storskraldscontainerne på miljøstationen. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vigtig besked til alle beboere vedr. elevator Thad Jones Vej 2

For at forøge sikkerheden og kontrollen med parkeringskælderen, er der blevet installeret en nøglebriklås i elevatoren Thad Jones Vej 2, hvor I skal anvende jeres nøglebrik til parkeringskælderen for at få elevatoren til at køre ned til parkeringskælderen.

I kan godt køre op med elevatoren fra stueetagen og ned til stueetagen uden at anvende jeres nøglebrik.

Forholdene i parkeringskælderen vil være det samme som i dag. Dvs. at I skal bruge jeres nøglebrik til parkeringskælderen til at komme ind til elevatoren og jeres indgangsnøgle for at få elevatoren ned til parkeringskælderen.

Hvis I ikke tidligere har fået byttet jeres nøglebrikker, så er det vigtigt, at I får det gjort nu! Kontakt mig via mail: bestyrelsen@sab-askholm.dk eller ring på telefon 23 43 50 40 og aftal en tid for ombytning.

Venlig hilsen

Jørgen Green

En god … og en dårlig nyhed!

KAB har indgået aftaler med to eksterne rådgivere (Rafn og søn og Kirk Larsen og Ascanius), der bistår KAB med at vurdere, om boligorganisationernes ejendomme er vurderet korrekt og dermed betaler den ejendomsskat, som skattereglerne foreskriver.

Alle SAB’s ejendomme er blevet gennemgået af rådgiverne og i relevante tilfælde er der klaget til Skat. Rådgiverne modtager honorar efter ”no cure – no pay-modellen”, og honoraret udgør ca. 1/3 af besparelsen. Der er ikke nogen øvre grænse i den aftale KAB har indgået.

For Askholms vedkommende betyder det, at vi har fået 832.590 kr. tilbage fra skattevæsenet. Det er den gode nyhed! Den dårlige nyhed er, at når advokaternes honorar er betalt, så er bebeløbet blevet reduceret til ca. 555.000 kr.

Bestyrelsen

Bytning af nøglebrikker

Torsdag den 1. december 2016 kl. 19.00-19.30 vil der i beboerlokalet, Thad Jones Vej 2 blive ombytning af nøglebrikker for de beboere, som bor Sluseholmen 37 og 39.

Søndag den 4. december kl. 19.00-19.30 vil der i beboerlokalet, Thad Jones Vej 2 blive ombytning af nøglebrikker for de beboere, som bor Thad Jones 2 og 4.

Husk, at medbringe jeres brikker, hvis I ikke allerede har afleveret dem, da I ellers vil blive afkrævet 300 kr. pr. brik.

Alle beboere bedes møde frem for at få udleveret nøglebrikker, også selv om du ikke tidligere har fået udleveret nøglebrikker til parkeringskælderen, da der hører to nøglebrikker til hver lejlighed.

Skulle du være forhindret i at møde frem, så kontakt venligst bestyrelsen via mail bestyrelsen@sab-askholm.dk eller telefon 23 43 50 40 for at træffe aftale om ombytning.

Når ombytningen er overstået vil alle gamle nøglebrikker holde op med at fungere.

Registrering og udskiftning af nøglebrikker til parkeringskælderen

Følgende information er lagt i jeres postkasse

I forbindelse med indbruddet og tyverierne i parkeringskælder natten til søndag den 16. oktober blev der bl.a. stjålet en nøgle samt nogle nøglebrikker til parkeringskælderen.

Gårdlaugets bestyrelse har, for at formindske risikoen for indbrud og tyverier, vedtaget en række initiativer i samarbejde med KAB/SAB og ejerforeningen.

Blandt disse initiativer er bl.a.:
– aflevering af alle gamle nøglebrikker fra beboerne,
– udlevering af nye nøglebrikker uden beregning til beboerne svarende til antallet af afleverede,
– sletning af alle gamle nøglebrikker i låsesystemet.

Dato og sted samt procedure for aflevering af nøglebrikker og udlevering af nye vil senere blive meddelt, men for at få et overblik over antallet af nøglebrikker som hver enkelt lejlighed er i besiddelse af og fremstilling af nye brikker til beboerne, er I blevet bedt om at udfylde nedenstående blanket og snarest lægge den i:
Bestyrelsens postkasse, Thad Jones Vej 2, st. (ikke i ejendomskontorets).
Jeres nøgle kan bruges til indgangen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

———————————————————————————————-
Navn:
Gade:
Nr. :
Etage:
Side:
Antal nøglebrikker, som vil blive afleveret:____
Farven på nøglebrikkerne:_________________________
Bestilling af ekstra nøglebrikker (koster 300 kr.)_____ antal. Betales ved afhentningen.
Blanketten afleveres så hurtigt som muligt i bestyrelsens postkasse, Thad Jones Vej 2.