Husdyr i gården og på legepladsen

Der er kommet klager over, at reglerne om husdyr i gården og på legepladsen ikke overholdes.
Reglerne er fastsat af gårdlauget og ser således ud:

Når husdyr er i gården eller på legepladsen skal følgende regler overholdes:
1. Hunde og katte skal føres i snor i gården og på legepladsen.
2. Hunde og katte må ikke luftes eller besørge i gården eller på legepladsen.
3. Hunde og katte må ikke gøre sig bemærket ved unødig støj og må ikke være til gene for de øvrige beboere.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Afdelingsmøde, referat af afdelingsbestyrelsesmøde

Ekstraordinært afdelingsmøde vil blive afholdt 17. september 2020 kl. 19.00 i beboerlokalet

På grund af risikoen for smitte med Covid-19 er der vedtaget nogle ændringer i forhold til tidligere om bl.a. muligheden for at stemme ved fuldmagt, samt at der ikke fra beboerne kan fremsættes forslag til behandling på det ekstraordinære afdelingsmøde. Kun forslaget om udskiftning af komfurer vil blive sat på dagsordenen. Årsagen til, at beboerne ikke kan fremsætte forslag er, at SAB’s bestyrelse har besluttet at aflyse de ordinære afdelingsmøder i stedet for at udsætte dem.

Afdelingsbestyrelsen er ikke tilfreds med SAB’s beslutning om administrativt at afskære beboerne fra at fremsætte forslag. Vi vil derfor opfordre beboerne til, hvis de ligger inde med forslag, som de ville have fremsat på afdelingsmødet, at fremsende disse til bestyrelsen: bestyrelsen@sab-askholm.dk.

Bestyrelsen vil herefter behandle de fremsatte forslag og vurdere om forslaget kan vedtages uden indkaldelse af ekstraordinært afdelingsmøde eller om der skal indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde evt. i forlængelse af det ekstraordinære afdelingsmøde eller en anden dato.

Dagsordenen til det ekstraordinære afdelingsmøde den 17. september med bl.a. vejledning om fuldmagter vil blive lagt i jeres postkasse af ejendomskontoret.

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 25. august 2020 kan hentes her.
Afdelingsmødebestyrelsesmøde 25. august 2020, referat

Afdelingsmøde og referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 25. august 2020

Ekstraordinært afdelingsmøde vil blive afholdt 17. september 2020 kl. 19.00 i beboerlokalet

På grund af risikoen for smitte med Covid-19 er der vedtaget nogle ændringer i forhold til tidligere om bl.a. muligheden for at stemme ved fuldmagt, samt at der ikke fra beboerne kan fremsættes forslag til behandling på det ekstraordinære afdelingsmøde. Kun forslaget om udskiftning af komfurer vil blive sat på dagsordenen. Årsagen til, at beboerne ikke kan fremsætte forslag er, at SAB’s bestyrelse har besluttet at aflyse de ordinære afdelingsmøder i stedet for at udsætte dem.

Afdelingsbestyrelsen er ikke tilfreds med SAB’s beslutning om administrativt at afskære beboerne fra at fremsætte forslag. Vi vil derfor opfordre beboerne til, hvis de ligger inde med forslag, som de ville have fremsat på afdelingsmødet, at fremsende disse til bestyrelsen: bestyrelsen@sab-askholm.dk.

Bestyrelsen vil herefter behandle de fremsatte forslag og vurdere om forslaget kan vedtages uden indkaldelse af ekstraordinært afdelingsmøde eller om der skal indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde evt. i forlængelse af det ekstraordinære afdelingsmøde eller en anden dato.

Dagsordenen til det ekstraordinære afdelingsmøde den 17. september med bl.a. vejledning om fuldmagter vil blive lagt i jeres postkasse af ejendomskontoret.

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 25. august 2020 kan hentes her.
Afdelingsmødebestyrelsesmøde 25. august 2020, referat

Kuvert med nøglebrik

Der er blevet lagt en kuvert med 1 nøglebrik til miljøstationen i jeres postkasse. Nøglebrikken skal bruges i stedet for nøgle fra mandag 31. august, når I skal ind på miljøstationen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Sluseholmens MINI-MUSIK-FESTIVAL Lørdag 22. august – søndag 23. august 2020

Efter et års lukning er vejen Sluseholmen igen åben for gennemkørsel.  Nye beboere er flyttet til området og dette bliver fejret med en række koncerter

Lørdag 22. august
Kl. 11.00: Lokale dykkere og frivillige rydder op i kanalerne på Sluseholmen i samarbejde med Kærlighed.
Kl. 14.00: Underholdning for børnene og familierne.
Kl. 15.00: Paul Banks (solo).
Kl. 18.00: Langbordspisning med medbragt mad og drikkevarer, borde og stole.
Kl. 19.00: Marie Carmen Koppel med Steen Rasmussen  (keyboard) og Benjamin Koppel (saxofon).
Søndag 23. august
Kl.16.00: Koncert med Jesper Thilo  med Søren Kristiansen (piano), Daniel Franck (bas) og Frands Rifbjerg (trommer). Jesper Thilo vil spille og fortælle om Monica Zetterlund, Lone Kellermann, Otto Brandenburg og Etta Cameron, som har givet navn til nogle af vejene på Sluseholmen.
Kl. 18.00: Jens Lysdal (solo).

Festivalen gennemføres med støtte fra bla. Kgs. Enghave lokaludvalg. Askholms Gårdlaug. Askholm Almen afdeling og Grundejerforeningen Sluseholmen Nord.

Der er fri adgang til festivalen.
Koncerterne foregår ved Vandtrappen på Richard Boones Vej , 2450 København SV.Tilbud om Yoga-undervisning i beboerlokalet

Liliya Nikolova fra Thad Jones vej 4, 1th  starter 18. august kl. 17.30 undervisning i Vinyasa eller Hatha yoga.

Liliya Nikolova har praktiseret yoga i 8 år i træk, og i sommer blev hun certificeret som Vinyasa, Hatha og Yin yoga.

Hendes tilbud er at undervise 1 times Vinyasa eller Hatha klasse gratis for beboernei beggeafdeling af Askholm i beboerlokalet.

Undervisningen foregår på engelsk og passer alle – mænd, kvinder, teenagere med eller uden yogaerfaring.

I skal selv medbringe jeres egen yogamåtte!

So 1 hours per week (Wednesday, for example) from 17:30-18 o’clock a yoga class in the common room for the ppl from Askholm with me as a teacher.

So, a bit of info about me – I’ve been practicing yoga for 8 years in a row and this summer I got certified as a Vinyasa, Hatha and Yin yoga.

My offer is to teach 1 hour of Vinyasa or Hatha class for free for the residents of our buildings in the common room. The classes will be held in English and will be suitable for everybody – men, women, teenagers, people with or without experience in yoga. The participants will need to bring their own yoga mat!

Kontakt/contact;

lilia.ognianova@gmail.com

 https://www.facebook.com/warrioryogalilly

Problemer med porten i P-kælder

Der er fortsat problemer med porten til P-kælderen. Nassau er blevet tilkaldt og kommer i morgen for at kigge på problemet. Så opbevar ikke værdifulde genstande i bilen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

To SUPs indkøbt af kajaklauget

Der er indkøbt to SUPs til Askholm Kajaklaug; Aqua Marine Magma. De er nu på plads og låsene har samme kode som øvrige låse i Askholm Kajaklaug. Finner, padler og pumpe er i kassen.

Regler
* Altid vest
.
* Maks. 145 kg
.
* Maks. Tryk 15 PSI (10-12 er også meget stabilt, men under 5 kan SUPen blive lidt v-formet og er svær at håndtere)

* Min. 10 år såfremt man står alene på SUP. Børn skal dog altid have voksen tæt på (eks. på SUP nr. 2)
.
* Lås efter brug, læg udstyr (dog ikke SUP…) i kassen.


Træning mv. gøres med fordel i fordgraven, vest for Egholm, hvor der er mere plads.

Flere oplysninger finder du på denne side:
Askholms kajaklaug