Arbejdsgruppe vedr. det grønne område

Grundejerforeningen, som jeg er blevet valgt som formand for, har bl.a. nedsat en arbejdsgruppe, som senest 30. september skal fremkomme med forslag til indretning og anvendelse af det grønne område ved miljøstationen, dvs fra kondibanen og ned til flydebroen.
Annemarie Holm, som bor på Egholm, er formand for arbejdsgruppen og er interesseret i, at der også kommer medlemmer fra Askholm med i arbejdsgruppen

Hvis du har tid og lyst, så kontakt Annemarie Holm.

Med venlig hilsen
Jørgen Green