Afdelingsmøde

Det årlige afdelingsmøde afholdes onsdag den 19. april 2017 kl. 19.00

Afdelingsmødet er afdelingens øverste myndighed.

Afdelingsmødet træffer bl.a. beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse, valg af formand og valg af medlemmer til SAB’s repræsentantskab.

Valgbare er er boliglejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer.

Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse et ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. Mødet finder normalt sted i april måned. Regnskabsåret starter 1. august.

Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen.