Afdelingsmøde

Afdelingsmødet er afdelingens øverste myndighed.

Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse et ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. Mødet finder normalt sted i april måned. Regnskabsåret starter 1. august.

Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel til samtlige husstande i afdelingen.

På det årlige afdelingsmøde fremlægger:
– afdelingsbestyrelsen sin beretning,
– regnskab for anvendelse af rådighedsbeløb,
– regnskab for det foregående regnskabsår til orientering,
– driftsbudget for det kommende regnskabsår (1. august- 31. juli).
Endvidere
– vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
– behandling af indkomne forslag.

Referat af seneste afdelingsmøde afholdt den 11. april 2019.
Referat af afdelingsmøde i Askholm 2019

Efter afdelingsmødets afholdelse er der sket den ændring:
– at Morten Egelund Rasmussen er indtrådt i bestyrelsen,
– at Michael R. Hansen er valgt som 1. suppleant og
– at Emil Hansen er indtrådt som 2. suppleant.