Affaldssortering – opslag i opgang

I opgangene er der opsat information om SAB har ansøgt om Københavns Kommune om tilskud til at indkøbe affaldssorteringssystemer til alle boliger i SAB.
Afdelingsbestyrelsen har ikke været i beslutningen, men vi kan oplyse følgende:

Som I kan se på billedet drejer det sig om 2 affaldsposer, hvor den ene skal bruges til husholdningsaffald. Denne pose skal som nu i affaldsskakten.

Den anden pose skal bruges til andet sorteret affald (f.eks. plastik), som skal bringes til miljøstationen og lægges i den relevante container for sorteret affald.

Det er frivilligt om man vil deltage, og der vil komme mere information ud vedrørende opsætningen.

Det er firmaet NJ. Diemers, som står for opsætningen i løbet af august til de lejere, der ønsker det.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen