Afdelingsmøde torsdag den 28. april kl. 19.00 i Beboerlokalet

Det årlige ordinære afdelingsmøde, hvor der bl.a. skal tages stilling til budgettet for 2016/2017 og dermed også huslejen i det pågældende regnskabsår fra august 2016-juli 2017, afholdes med deltagelse af KAB torsdag den 28. april kl. 19.00 i Beboerlokalet, Thad Jones Vej 2, 2450 København SV

Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Forslaget til budget 2016/2017 samt dagsorden udsendes til samtlige beboere seneste 1 uge før mødet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen