Afdelingsmøde onsdag 19. april 2017 kl. 19.00

Der vil af KAB blive indkaldt til det årlige afdelingsmøde, som finder sted i beboerlokalet, Thad Jones Vej 2, onsdag den 19. april kl. 19.00. Indkaldelse vil ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen.

På mødet skal vi bl.a. tage stilling til budgettet for 2017/2018, som har betydning for huslejens størrelse, foretage valg af de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg samt behandle indkomne forslag.

Forslag, som ønskes behandlet på det årlige afdelingsmøde, skal indsendes til bestyrelsen

bestyrelsen@sab-askholm.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen