Askholm

Askholm ligger på Sluseholmen, som er en halvø i Sydhavnen, hvor kanaler frem for veje adskiller bygningerne fra hinanden. Bydelen er kendetegnet ved at have blandede lejerforhold, hvor ejere og lejere bor side om side i en blanding af almene og private boliger.

Askholm består af 69 lejeboliger beliggende Dexter Gordons Vej 1-5, Sluseholmen 37-39, Thad Jones Vej 2-4, 2450 København SV.

Lejlighederne er fordelt på 20 forskellige indretninger, således at dagslyset udnyttes optimalt. De fleste af lejlighederne er indrettet med 2-3 værelser og køkken-alrum, og alle lejligheder har altan eller terrasse. Bebyggelsen er opført som en del af karré omkring et lukket gårdrum.

Der er dørtelefon, parkeringskælder, et beboerlokale med plads til ca. 40 personer, som kan lejes til private arrangementer samt et gæsteværelse, som kan lejes, hvis man mangler plads til en ekstra gæst.

Ejendommen er opført i 2008 af SAB (Samvirkende Boligselskaber), som har indgået administrationsaftale med KAB (Københavns Almindelige Boligselskab), som står for udlejningen og driften af ejendommen.

Den daglige drift varetages af medarbejderne på ejendomskontoret

Boligafdelingen SAB Askholm, som du bor i, indgår i en samlet organisation, som ser således ud:

Samvirkende Boligselskaber (SAB) ejer den afdeling, som du bor i. Børnehuset Sluseholmen, er en kommunal vuggestue for 65 børn i alderen 0-3 år. Askholms almen afdeling og Børnehuset Sluseholmen udgør en Ejerlejlighed kaldet Askholm II. Herudover er der i Askholm 69 ejerlejligheder (Askholm I)

Beboerne i Askholm har, uden for vuggestuens åbningstid, ret til at benytte vuggestuens legeplads. Daginstitutionens legeplads kan uden for institutionens åbningstid anvendes af ejendommens beboere. men det er Københavns Almindelige Boligselskab (KAB), som står for administrationen (dvs. udlejning og den daglige drift) af ejendommen.

Mellem ejerforeningen Askholm og os er der etableret et fælles gårdlaug, som har ansvaret for driften og vedligeholdelsen af gården og parkeringskælderen.

Endvidere er vi medlem af Grundejerforeningen Sluseholmen Nord, som har ansvaret for miljøstationen, fortove, kloakker, veje og kanaler samt udlejningen af bådpladser m.m. på Sluseholmen.

Til slut er der et Sluseholmens Vejlaug, som er etableret mellem Sluseholmen Nord og Sluseholmen Syd, som varetager renholdelsen og vedligeholdelsen af vejen Sluseholmen.