Praktiske oplysninger

Affald
Husholdningsaffald:
I vores ejendom er der etableret centralsug, hvor det daglige husholdningsaffald kastes i affaldsskakten, hvorefter affaldet suges til en fælles opsamlingscontainer, som befinder sig i den store bygning ved miljøstationen, som ligger på Sluseholmen 35.

Ejendomskontoret uddeler plastposer som det almindelige husholdningsaffald meget gerne må kommes i, inden det kommer i affaldsskakten. Pas på med at komme for store ting i skakten, da det kan bevirke et stop i skraldesuget og koste afdelingen mange penge.

Dagrenovation er affald som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald, dyrestrøelse og andre emner af kasserede materialer, der typisk fremkommer i almindelige private husholdninger, herunder madaffald og restaffald, som ikke er omfattet af andre ordninger.

Dagrenovation er ikke affald af papir, pap, glas, plast, metal, elektronik, haveaffald, storskrald, farligt affald, imprægneret træ og PVC-holdigt affald, som du selv skal aflevere på miljøstationen. Ved indflytningen har du fået udleveret en nøglebrik til miljøstationen.

Busser/ offentlig transport

Området betjenes af busserne 7A (Ny Ellebjerg St. – Rødovrecentret).

Havnebusserne 991/992/993 går alle fra Teglholmen til Refshaleøen.

I nærheden findes også S-tog fra Sydhavn station.

Se i øvrigt www.movia.dk eller www.rejseplanen.dk

Den nærmeste metrostation p.t. er Bellacentret.
Området forventes at få sine egne metrostationer i 2024.

Bådplads
Sker via grundejerforeningenSluseholmen.
Læs mere

Daginstitutioner
For info om nærmeste daginstitution www.kk.dk/daginstitutioner.aspx

Vuggestue
I ejendommen har Københavns Kommune oprettet Børnehuset Sluseholmen, som består af 5 vuggestuegrupper med 13 børn i hver gruppe og i alderen 0-3 år. Flere oplysninger kan findes på Børnehuset Sluseholmen hjemmeside

Miljøstationen
Er beliggende på Sluseholmen. Man skal bruge nøgle for at komme ind på miljøstationen. Nøglen udleveres til dig af ejendomskontoret i forbindelse med indflytningen.

Grundejerforeningen
Boligforeningen er medlem af Grundejerforeningen Sluseholmen.
Grundejerforeningen er en forening, der varetager fælles interesser, anliggender, rettigheder og forpligtelser for ejer- og lejerforeningerne Birkholm, Fyrholm, Bøgholm, Lindholm, Egholm, Askholm, Kidholm, Hjortholm, Metropolis, samt Valby Bådeklub og Husbådeforeningen og står for bl.a. udlejning af bådpladser.
Du kan på dette link finde nærmere oplysninger om grundejerforeningens virke m.m.
www.gfsluseholmen.dk

Gårdlauget Askholm
Gårdlauget er etableret mellem boligafdelingen Askholm og lejerforeningen Askholm.
Der afholdes en årlig generalforsamling i april/maj måned.
Gårdlauget har ansvaret for rengøringen og vedligeholdelsen af gården og parkeringskælderen.
Gårdlauget har sin egen hjemmeside:
Gårdlauget Askholm
og kan kontaktes via mail: bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk.

Håndværkere
Al bestilling af håndværkere sker via ejendomskontoret.

Lokalplan
Der er udarbejdet lokalplan for området. 310
Se link http://www.planogarkitektur.dk/upload/pdf-lokalplaner/310.pdf

Nøgler
Ved indflytning udleveres 3 stk. nøgler. Nøglerne er ens og kan anvendes til indgangsdøren, trappedøre og postkassen. Herudover udleveres to nøglechips til garagekælderen samt en nøglebrik til miljøstationen på Sluseholmen.

Skoler
De nærmeste folkeskoler er Skolen i Sydhavnen, Baunehøj skole og Ellebjerg skole
Kontakt for mere information: Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Rådhus 1599 København V Tlf: 33 66 33 66 E-mail: buf@buf.kk.dk