Elevatorproblemer

Vær opmærksom på, at du som beboer ikke kan bestille service vedr. elevatorerne. Det er ejendomskontoret eller bestyrelsen, som rekvirerer tekniker. Henvendelse fra beboerne vil blive afvist af KONE bortset fra nødopkald på grund indespærring i elevatoren.

Hvis du sidder fast i elevatoren, så tryk på elevatorens nød-alarm. KONE’s vagttjeneste er forpligtet til at komme inden for en time og frigøre evt. fastsiddende personer.

Ved driftsstop, så kontroller, at der ikke er noget, som spærrer for lukningen af døren.

Hvis elevatoren fortsat ikke fungerer, så overvej om du/I kan vente til ejendomskontoret lukker op, da det er meget dyrt at tilkalde KONE uden for deres normale arbejdstid, som er mandag-torsdag 07.00-15.00, fredag 07.00-14.30.

Vær også opmærksom på, at opkald vedrørende driftsstop, der modtages mandag-torsdag efter kl. 14.30 (fredag kl. 14.00) tildeles en vagttekniker. Reparation af anlægget udføres næstkommende arbejdsdag.

Ved fejl ring eller send mail til ejendomskontoret og giv besked om, hvad fejlen består i og hvilken elevator, som det drejer sig om.

Uden for ejendomskontorets kontortid skal du kontakte bestyrelsen mail til bestyrelsen eller send en SMS til 23 43 50 40. Hvis det er absolut nødvendigt kan bestyrelsen tilkalde vagttekniker uden for normal arbejdstid.