Bestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst 3 medlemmer.

Afdelingsmødet er afdelingens øverste myndighed.

Afdelingsmødet træffer bl.a. beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse, valg af formand og valg af medlemmer til SAB’s repræsentantskab.

Valgbare er er boliglejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer.

Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse et ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. Mødet finder normalt sted i april måned. Regnskabsåret starter 1. august.

Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen.

Bestyrelsen består p.t. af:
Jørgen Green, formand, Dexter Gordons Vej 3, 4.th. (valgt 2017).
Emil Hansen, Thad Jones Vej 2, 2.tv. (valgt 2017).
Morten Wagner, Dexter Gordons Vej 1, (valgt 2017).
Jens Zacho Rasmussen, Dexter Gordons Vej 1 (valgt 2018).
Mark Baun, Dexter Gordons Vej 1 (valgt 2018).
Morten Rasmussen, Sluseholmen 39 (valgt som suppleant 2018).

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

Kontakt til bestyrelsen foregår bedst via e-mail:
bestyrelsen@sab-askholm.dk