Lukning af Sluseholmen – seneste nyt

Vedrørende lukningen i Sluseholmen kan man nu på www.sluseholmensbroer.dk læse mere om projektet og ved at skrive »Broer« i en SMS til 1919 få løbende information.

På mødet i går blev der bl.a. oplyst følgende:
– Beboerne vil fortsat kunne køre til og fra deres bolig af midlertidige veje, som i takt med byggeriet vil blive omlagt med tydelig skiltning.
– Gang og cykeltrafik vil fortsat foregå via Sluseholmen i byggeperiode – over vandet gennem de opstillede containere.
– Arbejdet med broerne kommer til at foregå i faser, så der vil løbende i perioden være trafikomlægninger. Man starter med bro 1 ved Irma, herefter bro 3 og til sidst bro 2 ved Lone Kellermanns Vej.
– Indtil ca. 1. maj 2019 vil der være et spor for biler med trafiklysregulering ad Sluseholmen.
– Herefter lukkes Sluseholmen helt for biltrafik i ca. 1 1/2 år.
– Iflg. Movia sker omlægningen af bustrafikken 1. april.
– Formentlig vil der blive etableret to udkørsler til Vasbygade – den nuværende og en ny via Vestre Teglgade.