Doner dine blomsterløg til gården!

Nu kommer foråret og mange os køber løgplanter og blomsterløg. Når blomsterne visner, så smides blomsterløgene som regel ud. Andre gange kommer vi til at købe for mange blomsterløg eller den forkerte slags.

Hvorfor ikke donere de gamle eller overtallige blomsterløg til gården?

Vi har i gården opstillet en plastikkasse, hvor I kan lægge de gamle eller overtallige løg.

Så sørger vi for at lægge løgene i jorden sammen med de over 1.000 blomsterløg, som vi lagde i jorden i efteråret, og som I nu kan se dukke frem af græsset og i blomsterkrukkerne.

Vi har også i sidste uge sat omkring 50 planter i jorden eller i krukker ved og omkring cykelhusene; og 1. april vil der blive stillet en gas-grill frem til fri afbenyttelse i gården.

Så nyd foråret og hjælp os med, at vi også til næste år får en gård med masser af blomster, planter og krydderurter til fælles skue og nytte.

Information vedr. forbrug af varme, vand og el pr. 28. februar 2017

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Tallene i parentes angiver den forventede besparelse måneden før.

Varme
Varmeregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2017.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 17.453 kr. (3.950 kr.) svarende til en besparelse på 3,1 pct. (0,7 pct).  Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 3,8 pct. (1,6 pct). mindre varme end forudsat.

Vand
Vandregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2016.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 31.866 kr.  (42.346 kr.), svarende til 12 pct  (11,8 pct), hvis forbruget  udvikler sig som forventet.

El
El-forbruget vedrører perioden 1. august 2016 – 31. juli 2017 og omfatter alene vores fællesstrøm til bl.a. lys i trapperum og elevatorer samt strøm til elevatorer m.m.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 32.652 kr.  (26.295 kr.), svarende til 26,6 pct. (22,1 pct.). Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 29,0 pct. (24,6 pct.) mindre el end forudsat.

Afdelingsbestyrelsen

Efterladte effekter i kælderen

I forbindelse med oprydningen i parkeringskælderen, har vi fundet en del effekter, som vil blive overdraget til politiet som hittegods, hvis ejeren ikke melder sig inden 21. marts.

Det drejer sig bl.a. om en cykelvogn, en påhængsmotor, noget olie, en startlader og en cykel af god kvalitet.

Hvis du er ejer til nogle af disse effekter, så kontakt bestyrelsen på bestyrelsen@sab-askholm.dk for at få en aftale om udlevering.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Så er der (næsten) ryddet op!

Så er der indsamlet cykler, som vil blive overgivet til politiet som hittegods, hvis ejeren ikke fjerner den. Herudover har vi fundet andre effekter på cykelparkeringspladserne, som ikke må være der, da områderne for cykelparkering udelukkende må bruge til cykler og cykelvogne o.l. Nogle af disse effekter og også enkelte cykler er placeret i buret i parkeringskælderen (over i det venstre hjørne). Er du ejermand til nogle af disse effekter eller cykler, så skal du kontakte bestyrelsen for at få dem låst ud.

På daginstitutionens store  parkerringsplads står der en række cykelvogne og cykler m.m., som ikke må stå der. Nogle af dem ser ud til at have stået der i flere år uden at blive brugt. Andre er helt nye. Vi undersøger om vi kan få lov til at overtage daginstitutionens lejemål, da de kun har brug for den ene parkeringsplads til venstre for den store. Hvis du ejer en af de støvede cykelvogne/klapvogne, så sæt et skilt på den med dit navn og besked om, at den ikke må smides ud.

Uafhentede effekter vil blive destrueret og cyklerne afleveret til politiet som hittegods 1. marts.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Removal of unused bicycles

We will perform a clear-out of unused bicycles in the residence over the next month. What will happen is:

  • The January 31nd 2017 we will mount a plastic strip on all bicycles in our bicycle sheds as well as on those on all public areas in the residence.
  • You have until February 21nd, 2017 to remove the plastic strips from your bicycles.
  • Bicycles, which on February 22nd, 2017 still have a plastic strip on them, will be handed over to the Police as lost property.

So: Remove the plastic strips before February 22nd, if you want to keep your bicycles!

Send your questions on email to srs@sundbyrengoringsservice.dk

Med venlig hilsen / Best regards

Sundby Rengøring, vicevært

Afdelingsmøde onsdag 19. april 2017 kl. 19.00

Der vil af KAB blive indkaldt til det årlige afdelingsmøde, som finder sted i beboerlokalet, Thad Jones Vej 2, onsdag den 19. april kl. 19.00. Indkaldelse vil ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen.

På mødet skal vi bl.a. tage stilling til budgettet for 2017/2018, som har betydning for huslejens størrelse, foretage valg af de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg samt behandle indkomne forslag.

Forslag, som ønskes behandlet på det årlige afdelingsmøde, skal indsendes til bestyrelsen

bestyrelsen@sab-askholm.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen