Nøgle til værksted skal i nøgleboks

Husk, at nøglen til værkstedet skal befinde sig i Nøgleboksen, hvis I ikke er i værkstedet, så andre kan komme ind og bruge værkstedet eller hente værktøj.
I må IKKE tage nøglen med hjem.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gårdlauget

Efterladt grill i gården og reol Thad Jones Vej 2

Der er efterladt en gammel grill i gården, som bedes fjernet straks, da Gårdlauget i forvejen har opstillet en grill med tilhørende gas i gården, som alle beboere kan benytte.

Endvidere er der i trapperummet på Thad Jones Vej 2 efterladt en reol, som ligeledes straks skal fjernes, da der under ingen omstændigheder må opstilles inventar eller lig, på trapper eller trapperum, da der skal være fri passage og mulighed for rengøring.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen