Nej til affaldscontainere uden for miljøstationen

Københavns Kommunes miljøforvaltning har planer om i midten af marts at stille 24-26 stk. 400 liter affaldscontainere til bioaffald op ved indgangene til gårdene med 2 container hvert sted. Antallet af containere svarer til ca. 1 pr. 50 lejligheder. Så kan I selv regne ud, hvor mange jeres forening vil få opstillet, hvis I ikke gør noget! Kommunen foreslår som alternativ, at grundejerforeningen langs med kanalerne på Thad Jones Vej og Ernie Wilkins nedgraver containere ikke kun til bioaffald, men også til andre affaldsformer samt at den store VIP-container på miljøstationen fjernes.

Askholm og Egholm har udarbejdet en protest mod disse planer, som vi har sendt til grundejerforeningen, boligforeningerne og miljøforvaltningen i København.

Læs vores protest og forslag på nedenstående link.

Nej til affaldscontainere ude i området

Udskiftning af komfur

Vi har 3 skemaer liggende fra personer, hvor hverken navn eller adresse fremgår.
1. har ikke behov for komfur og 2 vil gerne have udskiftet til henholdsvis gaskomfur og induktionskomfur til el. Det ene skema kom ind i weekenden. Vi har forøvrigt fået bekræftet, at man ikke er tvunget til at være tilsluttet gas, så det er muligt i stedet for gaskomfur, at få et induktionskomfur med keramisk overflade, hvis der er behov for udskiftning.

Send mail til bestyrelse@sab-askholm.dk med svar på:
1. Har ikke behov for udskiftning af komfur.
2. Har behov for at få udskiftet komfuret, ønsker nyt komfur med gas og elovn.
3. Har behov for at få udskiftet komfuret, men ønsker induktionskomfur med el og keramiske kogeplader.

Husk at anføre navn og adresse.

Neden for har vi angivet de adresser, som vi mangler at få svar fra:
1. Dexter Gordons Vej 1, 2 tv
2. Dexter Gordons Vej 1, 4 tv
3. Dexter Gordons Vej 5, 2 th
4. Dexter Gordons Vej 5, 4 th
5. Dexter Gordons Vej 5, 6 tv
6. Sluseholmen 39, 1 tv
7. Sluseholmen 39, 4 tv
8. Thad Jones Vej 2, 1 tv
9. Thad Jones Vej 2, 1 th
10. Thad Jones Vej 2, 2 th
11. Thad Jones Vej 2, 3 tv
12. Thad Jones Vej 4, st.
13. Thad Jones Vej 4, 2 tv.

Har fremsendt skema, men ikke anført navn eller adresse
a. Ukendt, Ja, induktionskomfur
b. Ukendt, Ikke behov for udskiftning
c. Ja. gaskomfur.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskiftning af komfurer (4)

Vi mangler fortsat at få svar fra en række beboere. Herudover har vi fået 3 skemaer, hvor vi vi mangler både navn og adresse for, at kunne identificere hvem, som har sent skemat.

Send mail til bestyrelse@sab-askholm.dk med svar på:
1. Har ikke behov for udskiftning af komfur.
2. Har behov for at få udskiftet komfuret, ønsker nyt komfur med gas og elovn.
3. Har behov for at få udskiftet komfuret, men ønsker induktionskomfur med el og keramiske kogeplader.

Husk at anføre navn og adresse.

Vi mangler svar fra følgende:
————————
1. Dexter Gordons Vej 1 2 tv
2. Dexter Gordons Vej 1 4 tv
3. Dexter Gordons Vej 5 2 th
4. Dexter Gordons Vej 5 4 th
5. Dexter Gordons Vej 5 5 th
6. Dexter Gordons Vej 5 6 tv
7. Sluseholmen 39 1 tv
8. Sluseholmen 39 4 tv
9. Thad Jones Vej 2 1 tv
10. Thad Jones Vej 2 1 th
11. Thad Jones Vej 2 2 tv
12. Thad Jones Vej 2 2 th
13. Thad Jones Vej 2 3 tv
14. Thad Jones Vej 4 2 th
15. Thad Jones Vej 4 2 tv.

Har fremsendt skema, men ikke anført navn eller adresse
a. Ukendt, Ja, induktionskomfur
b. Ukendt, Ikke behov for udskiftning
c. Ukendt, Ja, induktionskomfur.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Internet 1000/1000Mbit er installeret

Ulrik Sell fra Andelsnet har netop meddelt at skiftet er foretaget, og at hastighederne nu er 1000/1000 Mbit.

Hvis der er spørgsmål eller man har brug for at kontakte dem i forhold til router eller optimering af Wi-Fi, kan man kontakte deres support-afdeling på: 36 92 62 32 eller support@andels.net.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskiftning af komfur (3)

Bestyrelsen har modtaget nogle spørgsmål vedrørende udskiftningen af komfurer, som vi her skal besvare:

1. Skal man have udskiftet sit komfur?
Nej, kun hvis der er behov for det eller forventes at blive det inden for de nærmeste 1-2 år.
Det er billigere for foreningen at købe et større antal komfurer fremfor enkeltvis. Tilsvarende gælder for frakoblingen og tilslutningen til gas.
2. Skal man selv betale for komfuret?
Nej, udgiften dækkes af de henlæggelser, som foreningen har foretaget til vedligeholdelse.
3. Hvis de fleste vælger gaskomfur eller induktionskomfur vil så alle få det, som flertallet vælger?
Nej, det er op til jer selv enten at vælge gaskomfur (med elovn) eller induktionskomfur til el med keramisk plade. Dog er vi nødt til at få undersøgt om der foreligger en aftale om, at et vist antal skal have gaskomfur. Vi har bedt KAB om at undersøge det.

Husk at returnere det udfyldte spørgeskema med navn og adresse senest den 31. januar. I kan også nøjes med at sende et mail til bestyrelsen@sab-askholm.dk Hører vi ikke noget fra jer, så går vi ud fra, at jeres komfur ikke skal udskiftes.

Med venlig hilsen
Jørgen

Udskiftning af gaskomfur – manglende navn og adresse

Vi har fået 5 besvarelser ind, hvor vi ikke kan se, hvem der har sendt besvarelsen.
Hvis du er en af dem, så send dit navn og adresse til bestyrelsen@sab-askholm.dk og skriv også det nr., som står nedenfor:

1. Ja, gaskomfur, Emaljeskader, et blus virker ikke, skæv skuffe, ovnlåge hakker.
2. Induktionskomfur, behov for udskiftning.
3. Ikke behov for udskiftning.
4. Induktionskomfur, Tekniker flere gange, problem med skuffe og et blus.
5. Ja, gaskomfur.

Det er vigtigt, at vi får oplyst navn og adresse, så vi ved, hvem der har behov for udskiftning og jeres ønsker.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Notat vedr. vandindtrængning i P-kælder

I 2019 gennemførte Gårdlauget Askholm, som har ansvaret for bl.a. P-kælderen‚ en opgravning af gården for at stoppe vandnedsivning fra gården til P-kælder. Arbejdet var begrænset til to områder og ikke alle de områder, hvor der trængte vand ned. Herudover blev der foretaget injicering forskellige steder i P-kælderen, hvor der var konstateret vandindtrængen gennem muren.

Nu foreligger der et notat fra EKAS om dette arbejde, som vil blive drøftet dels på førstkommende bestyrelsesmøde og dels på afdelingsmødet.

Notatet kan hentes på dette link:
Notat vedr. vandindtrængning i p-kælder

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskiftning af komfurer (2)

Husk at skrive navn og adresse på spørgeskemaet, inden I sender det tilbage. Hvis I har glemt det, så send mail til bestyrelsen@sab-askholm.dk med oplysninger, så vi kan identificere besvarelsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskiftning af komfurer?

Godt Nytår!

Næsten alle ejendommens komfurer er 10-11 år gamle, og der foregår forskellige overvejelser vedr. udskiftning af alle gamle komfurer.

For at få et overblik over behovet for udskiftning, og beboernes ønsker i den forbindelse, vil vi bede jer besvare et spørgeskema, som vi har lagt i jeres postkasse.

Udfyld skemaet og send det via mail til bestyrelsen@sab-askholm.dk eller læg det i bestyrelsens postkasse, som sidder på væggen inden for døren på Thad Jones Vej 2.

Husk, at anføre jeres navn og adresse på besvarelsen!

Pas på ikke at lægge besvarelsen i ejendomskontorets postkasse.

Svaret bedes afleveret eller indsendt via mail senest 31. januar 2020.

For en sikkerheds skyld vedhæfter vi også skemaet nedenfor.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Spørgeskema vedr. komfur, version 2