Regnskab 2016/2017

Bestyrelsen har modtaget meddelelse fra KAB om, at regnskabet for 2016/1017 nu er blevet revideret og slutter med et overskud på 677.796 kr. Heraf stammer de 499.394,17 kr. fra sagen vedr. ejendomsskatter, så overskuddet i forhold til det budgetterede og opkrævede er på ca. 177.000 kr.

Regnskabet vil blive fremlagt på afdelingsmødet i foråret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Information vedr. forbrug af varme, vand og el pr. 31. oktober 2017

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Tallene i parentes angiver den forventede besparelse måneden før.

Varme
Varmeregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2017.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 29.762 kr. (31.857kr.) svarende til en besparelse på 5,2 pct. (5,6 pct).  Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 3,5 pct. (4,1 pct). mindre varme end forudsat.

Vand
Vandregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2017.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 12.197 kr.  (11.505 kr.), svarende til 4,7 pct  (4,7 pct), hvis forbruget i resten af vandperioden bliver som budgetteret,vil forbruget udvikle sig som forventet.

El
El-forbruget vedrører perioden 1. august 2017 – 31. juli 2018 og omfatter alene vores fællesstrøm til bl.a. lys i trapperum og elevatorer samt strøm til elevatorer m.m.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 9.9595 kr. (5.569kr.) svarende til 8,0 pct. (4,6 pct.) Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 10,8 pct. (7,4 pct.) mindre el end forudsat.

Afdelingsbestyrelsen

Julearrangement – El-biler – Trykluftpumpe til cykler!

JULEARRANGEMENT

Der bliver desværre ikke Store Bagedag for ejendommens børn og forældre i år, da vores trofaste hjælpere har meldt afbud.

Men søndag 3. december klokken 16.00 tændes juletræet med musik og julesange med Søren Spondex (guitar og sang) og Thomas Nielsen (keyboard) samt saftevand, glögg og æbleskiver i gården.

Vi vil blive glad for en tilmelding for at kunne bedømme, hvor mange æbleskiver, saftevand og glögg, vi skal producere. Send besked om antal deltagere (børn og voksne) på bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk, så gør I os og jer selv en stor tjeneste!

Alle beboere er velkomne!

EL-BILER
I ejerforeningen Askholm har en beboer fremsat ønske om at få opstillet i parkeringskælderen en el-stander til El-biler. I den forbindelse er bestyrelsen interesseret i at vide, om der nogle af jer i vores afdeling af Askholm, har planer om at gå over til El-biler inden for det næste år. Send et mail til bestyrelsen@sab-askholm.dk, hvis du har planer om at anskaffe dig en El-bil inden for det næste år.

TRYKLUFTPUMPE TIL CYKLER
Der vil i næste uge blive etableret trykluftpumpe i kælderen ved buret, så I fremover kan pumpe jeres cykler i kælderen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Gårdfesten 13. august og indretning af værksted og værktøjsdepot

Gårdfesten søndag den 13. august 2017
Gårdfesten indgår som et led i Sluseholmens Havne- og Kanalfestiva,l hvilket medfører,
– at frokosten med medbragt mad og drikkevarer kl. 12.00 foregår i teltet ud for Thad Jones Vej 4, hvor der kl. 13.00 er koncert med bluessangeren Paul Banks. Der er fri adgang til arrangementet og koncerten, hvor der også er opstillet en grill,
– at Teatret på Hjuls forestilling »Guldlok og de tre bjørne« (for de 2-5-årige) fortsat spilles i beboerlokalet kl. 14.00. Det er nødvendigt at købe billetter til denne forestilling. Pris 50 kr. Betaling sker via MobilePay på 23 43 50 40 eller ved mail til bestyrelsen for gårdlauget..

Det fulde program for Sluseholmens Havne & Kanalfestival den 13. august kan ses på Sluseholmens Havne- og Kanalfestival og vil blive ophængt i opgangene.

Værksted & Værktøjsdepot i parkeringskælderen i »buret«
Gårdlauget har i parkeringskælderen etableret et værksted med forskellige maskiner og værktøj m.m. som kan bruges og udlånes til beboerne. Ansvarlig for værksted og værktøjsdepotet er Finn Dauer Rasmussen, Dexter Gordons Vej 33, med gårdlauget som driftsansvarlig. Brugen af værkstedet og værktøjet sker på eget ansvar.

For at bruge værkstedet og låne værktøjet skal man være medlem af Askholms Værkstedslaug. Det koster 200 kr. pr. år at være medlem. Indtægterne skal bruges til betaling af udgifterne ved drift af værkstedet, reparationer og indkøb af nyt værktøj og maskiner. Betaling sker via MobilePay, telefon 23 43 50 40.
Værkstedet er forsynet med de mest almindelige værktøjer, som man får brug for som beboer på Askholm. Endvidere er der høvlebænk, boremaskiner, rundsav, søjleboremaskine, udstyr til at starte din bil, hvis du mangler strøm, støvsuger til rengøring af bilen o.m.a.. Herudover vil der blive anskaffet en afkorter (rundsav).
Når man er registreret som medlem, vil man få udleveret en kode til nøgleboxen, hvor man kan hente en nøgle til værkstedet. Koden skiftes hvert år, så kun betalende medlemmer har adgang til værksted og værktøj.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for gårdlauget

Askholms Gårdfest søndag 13. august kl. 12.00 – 15.00

12.00
Gårdlauget byder velkommen med en velkomstdrink, grillen er tændt, men man medbringer selv mad og drikkevarer.
13.00
Koncert med bluessangeren og guitaristen Paul Banks i Askholms gård.
Paul Banks er en amerikansk blues- og folk-guitarist, der fra 1961 har boet i Danmark. Poul Banks har siden slutningen af 1960’erne medvirket på en lang række danske og udenlandske indspilninger og modtaget en række musikpriser bl.a. som årets sangskriver (2001), Bedste bluesudgivelse (2006) og årets Danske Blues Navn (2006).

14.00
Teatret på Hjul opfører »Guldlok og de tre bjørne« (2-5-år).
Der var engang… Sådan starter eventyret om Guldlok, der farer vild i skoven og kommer til bjørnenes hus, hvor hun spiser af grøden, prøver stolen og falder i søvn i sengen, indtil bjørnene kommer hjem. En populær og klassisk fortælling for de mindste børn og deres voksne.

Billetter til forestillingen købes ved at indbetale 50 kr. pr. billet på MobilePay 23 43 50 40. Til de øvrige arrangementer er der fri entré.

Gårdfesten indgår som en del af Sluseholmens Havne- og Kanalfestival samme dag.

Læs mere om Sluseholmens Havne- & Kanalfestival. Siden bliver løbende opdateret.

Cykeloprydning på Sluseholmens veje og brygger

I forbindelse med flytning af en del cykler pga. af renovering af broerne over kanalerne, går grundejerforeningen i gang med en cykeloprydning på alle veje på Sluseholmen inkl. de cykler, som står på bryggerne ved husbådene og bådpladserne.

Fredag 16. juni vil der blive sat strips på alle områdets cykler, som står på gaderne og bryggerne.

Efter 3 uger – fredag den 7. juli – fjernes de cykler, som fortsat har strips.

Grundejerforeningen er opmærksom på, at man normalt får 4 ugers frist til at fjerne strips, men pga. sommerferien er man nødt til gøre fristen lidt kortere.

Til gengæld vil de cykler, som bliver fjernet, blive opbevaret i en aflåst container på Thad Jones Vej eller ved miljøstationen i yderligere 3 uger, hvor beboerne kan få udleveret deres cykel, hvis de kan dokumentere eller sandsynliggøre, at det er deres cykel.

Alle indsamlede cykler vil blive opført med billede, model og registreringsnummer i en database, så grundejerforeningen kan besvare spørgsmål, hvis en cykel er indsamlet og ønskes udleveret.

De cykler, som fortsat ikke er afhentet 6 uger efter påsætning af strips, vil blive afleveret som hittegods til politiet.

Vær flink og fjern jeres strips, så hurtigt som muligt, så I ikke glemmer det pga. travlhed eller sommerferie.

Med venlig hilsen

bestyrelsen

Fotoregistrering af ejendommen, måling af støjbelastning

Firmaet Sweco Danmark A/S vil forud for opstart på piloteringsarbejde i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen Karre K (se kort) gennemføre en fotoregistrering af vores ejendom. Pælenedramningen forventes starte mandag den 26. juni 2017 og vil have en varighed på ca. 2. – 4. måneder.

Der vil i rammeperioden blive målt vibrationspåvirkning på de nærmest beliggende ejendommen samt af støjbelastningen i perioden.