Gårdlaugets generalforsamling

Den 7. juni 2018 var der generalforsamling i gårdlauget for Askholm.
Referatet vil senere blive lagt ud på gårdlaugets hjemmeside, men følgende kan oplyses:
– Regnskabsåret sluttede med et overskud på 61.050 kr.
– Kontingentet forbliver uændret i 2018.
– Der arbejdes på en ajourføring af vedtægterne af administrator.
– Der blev givet en underskudsgaranti på 15.000 kr. vedrørende anskaffelse af en miljøkajak med tilhørende redningsveste, pagajer m.m., som beboerne kan låne gratis mod at indsamle affald i Sluseholmens Kanaler og Københavns Havn. Der er ansøgt om støtte hos Danica Pension, Friluftsrådet, SAB, KAB, Enghave Lokaludvalg og Askholms Kajaklaug. Hvis man ikke ønsker at indsamle affald, vil miljøkajakken kunne lejes mod betaling.
– Der vil blive installeret en nedgravet trampolin med sikkerhedsnet i gården på græsplænen på det højeste sted for de lidt større børn og ophængt sikkerhedsforeskrifter og ordensregler om brugen.
– Gårdlauget afholder udgifterne til etablering af evt. telt, underholdning (musik, hoppeborg, børneteater m.m.) og fotoudstilling med et samlet beløb på max. 25.000 kr. i forbindelse med 10-års jubilæumsarrangementet den 25. august 2018. Arrangementet er fælles for almen afdeling og ejerforeningen, som dækker udgifterne vedr. mad. Deltagerne medbringer selv drikkevarer.
– Der vil blive tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, som tager højde for de nye aktiviteter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Teater ved Slusen denne weekend

Giv jeres børn og jer selv den oplevelse at bevæge jer over til Slusen, hvor den internationale Teatergruppe OM i dag kl. 16.00 og kl. 20 samt i morgen søndag kl. 14 viser deres forestilling Ophav. Fire dristige performere balancerer, flyver og forvandler med luftakrobatik, liniedans og live-musik slusen til et svirrende samlingspunkt.

I dag Lørdag kl. 18 spiller InCan Compagny deres cirkusforestilling »Planck« beregnet på børn fra 6 år og opefter samt voksne. Forestillingen spilles i det lille cirkustelt til højre for bådværftet på Slusen. Der spilles ikke søndag.

Der er gratis adgang til begge arrangementer.

Jubilæumsfest den 25. august, referat af det 1. møde i planlægningsgruppen

Deltagere i planlægningsgruppen:
Signe Voigt Vadskær, Vibeke Grum-Schwensen fra ejerforeningen.
Jens Zacho Rasmussen, Mark Baun og Jørgen Green fra almen afdeling.

Møde i planlægningsgruppen afholdt
Onsdag den 16. maj kl. 19.00 i beboerlokalet Thad Jones Vej 2,
Alle deltog

1. Indhold (hvilke aktiviteter skal der foregå).
Dag lørdag den 25. august. Det vides endnu ikke, hvad der ellers vil foregå i området i forbindelse med havnefestivalen. Orientering vil senere fremkomme.
– Hoppeborg (Signe) indhenter pris.
– Ballondyr (Signe), indhenter pris.
– Tryllekunstner (Mark)
– Børneteater (Jørgen). Indhenter katalog over børneteaterforestillinger og fremsætter forslag.
– Salsamusik (Vibeke), indhenter pris og forslag fra de medvirkende.
– Poul Banks, eller en anden kunstner (Jørgen), indhenter pris.
– Jazzmusik, Ida Hvid (Jørgen) indhenter pris
– Fællespisning med mad udefra (grill (Jens), buffet (Jørgen), børnemenu skal være inkluderet, minus svinekød, egnet for vegetarer. Indhentning af priser på 80-120 personer (ca. 1/3 børn).
– medbragt drikkevarer.
– gæstebilletter (pris skal senere aftales)
– Kaffe & te brygger vi selv.
– Fotoudstilling om Sluseholmen før og nu (Jørgen).

2. Hvornår skal det foregå på dagen.
Start kl. 15.00 med de børnevenlige arrangementer, kaffe & te, kage, saftevand og medbragte drikke.
– Evt. børneteater (Jørgen)
– Hoppeborg, Signe
– Ballondyr. Signe
– børnekonkurrence?
17.30 Spisning
Trylleri.
19.30 Musik
21.00 slut eller senest kl. 23.00.

3. Hvor skal det foregå?
Telt i gården, telt i gaden (Jørgen, Mark). Undersøges nærmere. Meget afhængig af vejret.
Beboerlokalet og køkkenet og toiletterne er reserveret til arrangementet

4. Hvem tager sig af hvad?
Er nævnt under pkt. 1. Senere skal der tages stilling til de praktiske opgaver.

5. Andet.
De to ejerforeninger skal selv afholde udgifterne til maden til deres beboere. Alle beboere i ejendommen inkl. delebørn skal spise gratis. Andre gæster kan købe madbillet. Pris for gæster fastsættes senere.

Gårdlauget skal dække udgifter til telt, underholdning, engangsservice m.m.

Det blev aftalt, at de forskellige forslag og priser m.m. fremsendes til Jørgen samt til de andre medlemmer af gruppen. Hvis der er behov for møde, sørger Jørgen for indkaldelse.

Det anbefales at lægge referatet ud på de to foreningers hjemmeside/facebookside for at indhente forslag og kommentarer.

Forslag og kommentarer vedr. jubilæumsfesten kan indsendes til:
bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk

Referent Jørgen Green

Oprydning i kanalerne søndag 27. maj kl. 10-13

Karen Løth Sass fra husbåden Skansehage arrangerer sammen med Askholm m.fl. oprydning i kanalerne søndag 27. maj kl. 10-13. Dykkere vil hente affald op fra bundet, ledsagebåde vil modtage affaldet, hjælpere på land vil modtage affaldet og bringe det til miljøstationen.

Se nedenstående opslag og tilmeld dig, hvis du vil gøre en indsats for miljøet.

Lets get together and clean our waters – Vi gør hovedrent på vandet sidste søndag i maj – program følger, men kom og vær med. Vi slutter med en øl og fælles medbragt frokostmad på DGV Bryggen kl 13.00

Oprydning i kanalerne

Bestyrelsen

Vindere af spørgeskemaundersøgelsen

Følgende vindere er blevet udtrukket som vindere af et gavekort til Irma på 100 kr.
Gavekortet er lagt i jeres brevkasse onsdag 9. maj 2018.

Birgitte Bidstrup, Dexter Gordons Vej 3, 5. tv.
Rosemarie Stensbirk, Dexter Gordons Vej 3, 6. th.
Martin Grosen Dexter Gordons Vej 3, 5. th.
Lea Kristensen, Thad Jones Vej 2, 4.tv.
Morten Faigh, Dexter Gordons Vej 5, 3. th.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen:
I alt 15 besvarelser af 67 (22,4 %).

På nettet:
15 (100 %).

Overgang til elektronisk kommunikation
Godt 10 (66,7%).
Dårligt forslag 4 (26,7 %).
Ved ikke 1 (9,1 %).

Leverandør af internet
Andelsnet 11 (73,3 %).
Anden leverandør 4 (26,7 %).

Sab’s hjemmeside
Bruger den 7 (46,7 %).
Bruger den ikke 8 (53,8%).
Vil bruge den fremover 10 (66,7 %).
Vil ikke bruge den fremover 2 (13,3 %).
Ved ikke om de vil bruge den 3 (20,0%).

Askholms hjemmeside
Bruger den 14 (93,3 %).
Vidste ikke, at den eksisterede, men vil bruge den fremover 1 (6,7%).
Tilmeldt nyhedsbrev 14 (93,3 %).
Ikke tilmeldt nyhedsbrev, men vil gøre det 1 (6,7%).

Gårdlaugets hjemmeside
Bruger den 7 (46,7 %).
Vidste ikke, at den eksisterede, men vil bruge den fremover 7 (46,7%).
Ved ikke om vedkommende vil bruge den 1 (6,7%).
Tilmeldt nyhedsbrev 7 (46,7 %).
Ikke tilmeldt nyhedsbrev, men vil gøre det 7 (46,7%).
Ved ikke om vedkommende vil bruge den 1 (9,1%).

Jubilæumsfest
God ide at holde en jubilæumsfest 14 (91,3).
Vil deltage 7 (45,5 %).
Ved ikke, om de vil/kan deltage 3 (15 %).
Vil ikke deltage, forhindret i at deltage 5 (33,3%).

På bestyrelsen vegne

Jørgen Green, formand

Grill i gården

Hej alle

Vær opmærksom på, at gas-grillen i gården kan bruges af alle, som bor på Askholm (både lejere og ejere), da det er gårdlauget, som har betalt for grillen og betaler for gassen.

Vær også opmærksom på, at grillning i hjørnerne af gården, kan genere de beboere. som bor i hjørnerne, så brug enten grillen i gården eller flyt jeres egen grill hen mod midten af gården, hvor der er bedre cirkulation, så I og vi undgår klager.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

»Madslusen« Sluseholmen Syd

Se projektet om Madslusen, som vil blive etableret på Sluseholmen Syd langs med den kommende kanal og gå en tur derover for at se, hvad der sker. Iflg. ubekræftede forlydender vil evt. restauratører godt vente indtil kanalen og byggeriet er mere færdigt.

Madslusen

Udskiftning af glas

Udskiftning af glas foran de franske døre er blevet forsinket på grund af problemer med levering af metalskinner. I næste uge kommer der en ekstra lift, som skal påbegynde udskiftningen af glas på Thad Jones Vej, Sluseholmen og Dexter Gordons Vej. Samtidig fortsætter udskiftningen i gården, hvor det vil være nødvendigt at komme i nogle af de lejligheder, som er beliggende i hjørnerne af ejendommen, dvs. Thad Jones Vej 2, Sluseholmen og Dexter Gordons Vej 1.

Der er sat opslag op i indgangen til de nævnte adresser.

Hvis der er spørgsmål eller I får brug for at kontakte den ansvarlige for udskiftningen af glas, kan I kontakte Thomas på 20 80 02 77 fra firmaet Zederkop Glas, som er på pladsen de dage, hvor udskiftningen sker.

Glassene skal udskiftes, da der trænger fugt ned mellem glassene. Samtidig vil højden på glassene blive forøget af sikkerhedsmæssige grunde.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Oprydning blandt cykler samt spørgeskema

Der er blevet lagt informationsbrev om oprydning blandt cykler samt spørgeskema om elektronisk kommunikation i jeres brevkasse. Sidstnævnte findes også som elektronisk dokument på vores hjemmeside. Svarfristen vedr.spørgeskemaet er 30. april.

OPRYDNING I PARKERINGSKÆLDER & CYKELHUSE

Der er nu sat plastikstrips på samtlige cykler og barnevogne i kæder, cykelhuse og på de cykler, som står på fortovene langs med Dexter Gordons Vej, Sluseholmen 37 og 39 og Thad Jones Vej 2, 4, 6 og 8. Der er sat små strips på, så pas på, at I ikke overser dem eller glemmer at fjerne dem.

Husk, at plastikstrips på samtlige cykler og barnevogne m.m., skal fjernes senest 8.maj 2018, hvis I vil undgå, at cyklen eller barnevognen m.m. bliver indsamlet og afleveret til politiet som hittegods. Cykler og barnevogne, som står på en privat parkeringsplads vil ikke blive fjernet, da det må antages, at de tilhører ejeren af parkeringspladsen.

Det er ikke tilladt at opbevare brændbare effekter som f.eks. papkasser, møbler, indbogenstande og madrasser o.l. hverken på parkeringspladserne eller i cykelrummene.

For at sprinklersystemet kan fungere i tilfælde af brand må der ikke hænges noget i rørene, lægges ting på kabelbakkerne eller opsættes overdækning over cykel- og parkeringspladser.

Adgang til rummene for centralsug og de to elevatorer skal holdes fri for effekter, cykler m.m.

Reservehjul og dæk o.l. må ikke placeres andre steder end på egen parkeringsplads.

Den 9. maj 2018 vil der ske indsamling af cykler og barnevogne med strips og sammen med de effekter, som ikke må være i parkeringskælderen eller være placeret i cykelrummene, vil de blive fjernet af viceværten.

REMOVAL OF UNUSED BICYCLES AND PRAMS FROM the underground parking and bicycle houses
We will perform a clear-out of unused bicycles in the residence over the next month. What will happen is:
 You have until may 8nd, 2018 to remove the plastic strips from your bicycles and prams.
 Bicycles, which on May 9nd, 2017 still have a plastic strip on them, will be handed over to the Police as lost property.

So: Remove the plastic strips before February 9. may 2018nd, if you want to keep your bicycles and prams!

Send your questions on email to srs@sundbyrengoringsservice.dk

Med venlig hilsen / Best regards
Sundby Rengøring, vicevært/caretaker.