Møde i grundejerforeningen

Tirsdag 9. juni er der generalforsamling i Grundejerforeningen.
Udover, at der skal vælges ny formand og nye bestyrelsesmedlemmer, har Askholm og andre fremsat en række forslag:
– Vedtægtsændringer bl.a. en udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer, så flere boligforeninger kan blive repræsenteret.
– Skift af administrator.
– Opstilling og nedgravning af containere til bioaffald,
– Affaldsplan for Sluseholmen (se vedhæftede affaldsplan).
Affaldsplan for Sluseholmen Nord, version 2
– Fra Egholm om forbedring af forholdene langs opholdstrappen på Richard Boones Vej på grund af de mange gæster,
– Overdækning af miljøstationen.
– Anskaffelse af plastpresser til miljøstationen.
– Udskiftning af låsesystem til nøglebriksystem på miljøstationen.
– Dækning af udgifter vedr. Miljøprammen Sluseholmen og Miljøkajakken Sluseholmen.
– Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. indretning af det grønne område ved miljøstationen og hundegården.
– Opsigelse af aftale med Grøn Vækst og indhentning af nye tilbud på renholdelse og vedligeholdelse af området.
– Etablering af skur, overdækning og terrasse til Søspejderne og Miljøkajakken,
– Nedlæggelse af 2 parkeringspladser ved Dexter Gordons Vej 1 og opstilling af cykelstativer samme sted for at løse de kaotiske forhold ved daginstitutionen.
. Drøftelse af hvilke regler, som skal gælde i forhold til pontoner med eller uden motor i kanalerne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Leje af gæsteværelse og beboerlokale

Bestyrelsen har fået henvendelser fra beboere vedr. leje af gæsteværelse og beboerlokalet og har været i dialog med KAB og ejendomskontoret om dette. I øjeblikket er der forbud mod forsamlinger på over ti personer.
Det er i den forbindelse aftalt:
– at gæsteværelset kan lejes på de sædvanlige betingelser, da brugen af gæsteværelset ikke er omfattet af forsamlingsforbudet,
– at beboerlokalet forventes åbnet for udlejning fra 8. juni, når forsamlingsforbudet hæves till 30-50 personer, og det forventes hævet yderligere fra 8. juli og igen fra 8. august.

I forbindelse med at forsamlingsforbuddet hæves til 30-50, vil informationsmateriale med anbefalinger til bryllupsfester, konfirmationsfester mv blive bragt på vores hjemmeside, når dette er modtaget fra KAB.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Efterlysning af Ryobi deltasliber + batteri

Vi mangler i værkstedet Ryobi deltasliber + batteri.


Det er vigtigt, at hvis man låner værktøj med hjem, at man skriver dato, værktøj og adresse på tavlen og overholder, at lånetiden er max 7 dage.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Cykel parkeret så porten ikke lukker!

Der er blevet parkeret en cykel, så porten ikke kan lukkes, da porten hele tiden rammer cyklen med gummilisten, så sikkerhedsmekanismen stopper portens lukning. Porten har stået åben siden i går eftermiddags. Jeg har fjernet cyklen, så porten igen lukker. Gårdlauget opfordres til at blokere området for cykelparkering, så problemet ikke fortsætter og fjerne de reservehjul, som ligger på pladsen, da reservehjul kun må lægges på ejerens bilparkeringsplads.

Vinduespudsning – udskiftning af komfurer

Hej alle
Vinduespudsningen iflg. planen skulle iflg. firmaet nu være gennemført. Jeg har selv set, at vinduespudserne ud gaden har været her henholdsvis mandag og torsdag.

Inde i gården er jeg mere usikker og vil blive glad, hvis nogen kan bekræfte, at de har været der mandag sent på eftermiddag og aften og fredag.

Der er kommet klager over kvaliteten. Disse klager skal sendes til Kim Kjeldgaard på Ejendomskontoret og vil blive drøftet på det kommende afdelingsmøde.

Udskiftningen af komfurer skulle være behandlet på afdelingsmødet. Vi har forsøgt at få udarbejdet en handleplan og iværksat udskiftning, men KAB og SAB ønsker, at sagen først skal behandles på et afdelingsmøde.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Beboerlokalet som daginstitution

Udleje af beboerlokale til Københavns Kommune

Københavns kommune har rettet henvendelse til KAB om muligheder for at bruge en række beboerlokaler heriblandt vores beboerlokale alle hverdage kl. 06.30-17.00 til brug som ekstra kapacitet til deres daginstitutioner.

Årsagen til henvendelsen er, at kommunen har været nødt til at begrænse antallet af børn i daginstitutionerne, som en konsekvens af Sundhedsstyrelsens krav.

 En sådan henvendelse skulle normalt være behandlet på et afdelingsmøde, men da dette ikke må afholdes, så har afdelingsbestyrelsen været nødt til at træffe en beslutning, da der er tale om en hastesag.

Afdelingsbestyrelsen er betænkelig ved forslaget, men under indtryk af den alvorlige situation, som institutionerne og forældrene befinder sig i, har vi sagt ja under følgende betingelser:

1. Tilladelse til brug 06.30-17.00 alle hverdage.
2. Accept af, at vi selv kan disponere over lokalet uden for dette tidspunkt bl.a. til møder og arrangementer m.m.
3. Pris for leje 300 kr. pr. dag (mandag-fredag). Det er den pris ejerforeningen betaler, når de lejer lokalet mandag-fredag. I prisen er medtaget udgiften til el- og varme, da det vil være alt for bureaukratisk at skulle beregne elforbrug , vand og varme individuelt. 
4. Hæftelse for evt. skader på lokale og inventar.
5. Daglig rengøring.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Efterlysning af oplader, batterier og støvsuger

Hej

Vi mangler hårdt vores oplader + batterier til Ryobi værktøjet i værkstedet.

Det samme gælder vores store industristøvsuger.

Hvis I låner værktøj med hjem fra værkstedet, så husk at skrive på tavlen, at I har lånt det med oplysning af dato og adresse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen