Nyt fra bestyrelsen

I vedhæftede PDF-fil kan I læse om:
– Ny driftschef.
– Afdelingsmøde.
– Budget 2021/2022
– Vandnedsivning i P-kælder.
– Lys på trappe fra gården til Sluseholmen 39.
– Værksted og værktøjsdepot.
– Vinduespudsning udvendig.
– Leje af beboerlokale og gæsteværelse.

Nyt fra bestyrelsen 23:3 2021

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Seneste nyt vedr. udskiftning af komfurer

KAB har i går meddelt følgende:

Så er der aftalt levering af induktionskomfurer fra Electrolux. De leveres på mandag og opbevares i beboerlokalet.
Den enkelte beboer vil blive kontaktet af wws Lars Lyngby med hensyn til installationen.
De øvrige komfurer (gaskomfurer) forventes først leveret primo marts.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskiftning af komfurer

KAB har oplyst, at Skousen, som er leverandør af alle komfurerne, har meddelt, at Electrolux har haft leveringsproblemer p.g.a. Corona, men håber, at de vil blive leveret indenfor 14 dage.

Så snart KAB ved noget mere konkret, vil beboerne blive varslet, og Lars Lyngby VVS går i gang med at kontakte beboerne for aftaler.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Cykelanhænger bedes fjernet!

Vedkommende,som ejer cykelanhængeren ved Thad Jones Vej 2, bedes straks fjerne den og sætte den i p-kælderen ved de øvrige cykelvogne, da der ikke må stå andet end cykler det pågældende sted.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Levering og opstilling af komfurer

KAB har meddelt, at det bliver Skousen, som skal levere de nye komfurer til jer. Levering vil ske omkring 1 februar.

Selve monteringen, evt. nedtagning af gasmåler mv. vil Lars Lyngby VVS tage sig af. Lars Lyngby VVS står for planlægningen og kontakten med jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Cykling i P-kælderen

Bestyrelsen har fået underretning om skader på biler og deres udstyr opstået, fordi beboerne cykler mellem bilerne, så brug ud- og indkørselvejen og IKKE cykelkørsel mellem de parkerede biler.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Utætte vinduer og døre, kuldebroer m.m.

Bestyrelsen har fået nedenstående henvendelse fra en beboer vedr. utætte døre og vinduer, kuldebroer samt mug/skimmelsvamp m.m.

Hvis I har tilsvarende problemer bedes I sende et mail til bestyrelsen med oplysning om jeres adresse, så vil vi drøfte sagen i bestyrelsen og foranledige en undersøgelse af problemerne.

Beboeren skriver bl.a.
1. Stuen – vinduet ud mod vejen (Sluseholmen).
På de store vinduer, som ikke kan åbnes og lukkes, slutter listen ikke tæt i mellem rammen og selve vinduet. Der er flere steder, hvor man kan føle, at der kommer kold luft ind, og man kan faktisk også høre det som vejstøj, hvor det lyder som et vindue, som er en lille smule åbent med susen. I forhold til netop det med vejstøj, så bemærkede vi, at denne blev mere tydelig, da temperaturen faldt her i efteråret, hvilket måske kan indikere, at vinduet slutter relativt tæt, når det varmt, og materialerne har udvidet sig og omvendt, når det er koldt.

2. Borede huller i selve vinduesrammen flere steder, blandt andet i soveværelset ind mod gården

Jeg bemærkede, at der er blevet boret huller i selve vinduesrammen(de formentligt konstrueret sådan), i forbindelse med et blæsevejr, hvor plastikplomberingen stod og gav en rislende lyd, og tager man plastikplomberingen ud, er det tydeligt, at der bliver trukket luft ind den vej.

3. Kuldebroer flere steder
Især i soveværelset, hvor det også virker som om, der bliver trukket luft ind nede ved gulvet. Det kan mærkes på gulve nær den fransk altandør og indikerer at der formentlig er steder med manglede isolering og utætheder. I vores lejlighed er det tydeligt i soveværelset – hvor temperaturen nede ved gulvet er 3-4°C lavere end temperaturen ved altandøren ind mod gården, og det er ikke mit indtryk at utætheden er relateret til en gummiliste på døren da den ser intakt ud.

4. Mug/skimmelsvamp på selve vinduesfugerne
Først troede jeg, at det var på grund af de tidligere beboere måske altid havde trukket gardinerne for og manglede udluftning, men jeg tror nærmere, at det er resultatet af dårlige vinduer og naturlig kondensering – de er altid lidt fugtige i vinter halvåret. Og vi er selv opmærksomme på at få tørre vand væk på fugerne.

Vi har desuden bemærket, at i stuen ud mod altanen/gården virker det som om, vinduerne slutter tæt og isolere bedre end resten af lejligheden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Graffiti på væg Thad Jones Vej 2, st.

Hej

Forældrene til den, som har fået erklæret sin kærlighed med graffiti på væggen ved døren til beboerlokalet Thad Jones Vej 2, st. bedes få det fjernet og fremtidige erklæringer frembragt på anden vis, da det ellers vil fjernet af ejendomskontoret på forældrenes regning.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen