Opsætning af LED-lamper Sluseholmen 39

Vores nuværende lamper i opgangene er gået ud af produktion, så når en lampeskærm går i stykker, kan vi ikke få en ny.

Det er besluttet at tage de lamper ned, som sidder i opgangen Sluseholmen 39 og bruge dem som reservedele i de andre opgange. Det vil ske om ca. 14 dage. I stedet vil der blive opsat LED-Lamper, der minder om de »gamle« lamper, men med en mere robust skærm. Se vedhæftede PDF-file.

SG Enøk hvid E27 (1)

Senere vil der blive taget stilling til om der skal ske udskiftning af samtlige lamper i de øvrige opgange, og hvornår det skal ske.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Seneste nyt vedrørende busomlægningerne

Iflg. Movias køreplaner for bus 14 og bus 34 vil der frem til den 20. eller 22. marts fortsat ikke køre busser gennem Sluseholmen mod Ryparken (Bus 14) eller mod Flintholm St. (bus 34). Men som noget nyt er der nu indsat en shuttlebus for linje 14, der på hverdage mellem kl. 06:00 til 18:00 kører mellem Sydhavn St. og Alliancevej og retur.

Bemærk, at det kun er på hverdage og kun mellem kl. 06.00 – 18.00.

Shuttlebusen fra Alliancevej kører med ca. 15 minutters mellemrum og betjener stoppestederne: Alliancevej, Teglholm Allé, Scandiagade til Sydhavns st.

For at fange linje 34 mod Flintholm St, henvises til stoppestedet Teglholmsgade på Scandiagade eller stoppestedet ved Sjællandsbroen.

Bestyrelsen

A stranger is a friend you have not met yet

 I forbindelse med den planlagte  gårdfest lørdag 24. august 2019 vil vi godt præsentere de beboere på Askholm, som er født og opvokset i udlandet, men som nu bor på Askholm.

Temaet for udstillingen er:
A stranger is a friend you have not met yet

Vi forestiller os en planche for hver familie, hvor venstre side er er billede af familien (enlig person, par, forældre med børn etc.). 

På den højre side fortæller personen, familien/ om dem selv og årsagen til, at de er kommet til Danmark og deres fremtidige planer og fremtidsønsker.

Vi hjælper med fotooptagelse og evt. oversættelse til engelsk af teksten samt trykning og opsætning af plancher. 

Det er frivilligt om man vil deltage.

Hvis du vil medvirke, så skriv til 
bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk

———————-
As part of the scheduled block party on Saturday 24th of August 2019, we will be introducing residents in Askholm who were born and raised abroad but who now live in . 

The exhibition theme is
A stranger is a friend you have not met yet. 

We are envisioning a poster for each family on which a picture of the family (either a single person, a couple, parents with children, etc.) is placed on the left side. On the right side, the person/family should include information about themselves, the reason why they are in Denmark, and their plans and wishes for the future.   

We can assist with having the picture taken, the translation of any text to English as well as the printing and placement of the posters. 

Participation is voluntary and if you want to partake, please contact 
bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk

Problemer med Porten i P-kælder

Porten lukker ikke.

Portfirmaet har været her og har konstateret, at den øverste skinne og nogle løbehjul skal udskiftes. Det går nogle dage, før de får delene hjem, så her er et lille råd om, hvordan man kan få porten til at lukke, hvis porten står åben:

1. Hold nøglebrikken på den lille scanner, som normalt bruges cykler, sidder til venstre for porten inde i P-kælderen.

2. Porten vil gå lidt frem og herefter gå tilbage.

3. Gentag dette 23 gange og bemærk, at porten for hver gang kommer lidt længere frem.

4. Vent to minutter, hvorefter porten nu lukker helt.

Hjælper det ikke, så ring til mig på 23 43 50 40.

Efterlad ikke noget i bilen, som du ikke vil miste.
Jørgen Green

Lukning af Sluseholmen – seneste nyt

Vedrørende lukningen i Sluseholmen kan man nu på www.sluseholmensbroer.dk læse mere om projektet og ved at skrive »Broer« i en SMS til 1919 få løbende information.

På mødet i går blev der bl.a. oplyst følgende:
– Beboerne vil fortsat kunne køre til og fra deres bolig af midlertidige veje, som i takt med byggeriet vil blive omlagt med tydelig skiltning.
– Gang og cykeltrafik vil fortsat foregå via Sluseholmen i byggeperiode – over vandet gennem de opstillede containere.
– Arbejdet med broerne kommer til at foregå i faser, så der vil løbende i perioden være trafikomlægninger. Man starter med bro 1 ved Irma, herefter bro 3 og til sidst bro 2 ved Lone Kellermanns Vej.
– Indtil ca. 1. maj 2019 vil der være et spor for biler med trafiklysregulering ad Sluseholmen.
– Herefter lukkes Sluseholmen helt for biltrafik i ca. 1 1/2 år.
– Iflg. Movia sker omlægningen af bustrafikken 1. april.
– Formentlig vil der blive etableret to udkørsler til Vasbygade – den nuværende og en ny via Vestre Teglgade.

Vandindtrængen i parkeringskælder

På gårdlaugets hjemmeside kan I nu finde:
– ingeniør Poul Steffensens rapport vedr. vandindtrængen i parkeringskælderen, som lige er blevet færdig,
– supplerende fotomateriale til rapporten,
– EKAS undersøgelse af vandproblemerne,
– Byggeskadefondens afgørelse m.m.

Gårdlauget Askholms hjemmside

Vi håber, at den seneste rapport med tilhørende fotomateriale fra Poul Steffensen, som er bestilt og betalt af gårdlauget, vil kunne få byggeskadefonden til at revurdere deres afslag.

Gårdlaugets bestyrelse og KAB vil blive indkaldt for at drøfte det videre forløb i sagen vedrørende vandindtrængen i parkeringskælderen.

Jørgen Green

Seneste nyt vedr. brobyggeri og lukning af Sluseholmen

Bestyrelsen har d.d. modtaget information fra Københavns Kommune vedr. de trafikale problemer i forbindelse med det kommende brobyggeri på Sluseholmen.

Den endelige dato for lukningen af Sluseholmen ligger endnu ikke fast, men det vil ske omkring den 1. marts 2019. Udover kanal- og broarbejdet påvirker projektet mange forsyningsledninger, der i dag ligger i den nuværende vej. De skal alle omlægges og tildannes til den nye situation, hvor de skal indbygges i de nye brokonstruktioner på tværs af kanalerne.

Bygherren har fået udarbejdet en trafikanalyse, der danner grundlag for forvaltningens tilladelse til vejlukningen, og de vilkår, tilladelsen stiller til afspærringer og trafikinformation. Cykler og gående vil som altid kunne passere arbejdspladsen i hele anlægsperioden på sikre interimskonstruktioner. På denne del af Sluseholmen viser kommunens trafiktællinger, at der dagligt kører ca. 3.000 biler, som vil blive påvirket af arbejdet. Under anlægsperioden kan trafikken til området ikke opretholdes i normalt omfang. Bilisterne vil i hele perioden kunne køre til og fra deres boliger, fra henholdsvis Vasbygade eller fra Sjællandsbroen, men de kan ikke benytte Sluseholmen som gennemkørselsvej.

Helt lokalt ændres der også på trafikafviklingen i nogle af de lokale veje i området, for at mindske trafikgenerne for bilisterne især omkring Vasbygade og Teglholmsgade.

Busbetjeningen af området vil også blive opretholdt i en tilrettet udgave. I retning fra Sjællandsbroen skal stoppestedet for enden af Sluseholmen benyttes, og fra Vasbygade kører bussen ad Teglholmsgade ned til Netto hvor den vender, og kører via Teglholm Tværvej og Teglholm Allé retur til Vasbygade.

Det er forvaltningens erfaring, at informationen omkring et vejarbejde bliver forstået bedst, når den kommer kort tid før arbejdet igangsættes. Derfor er der planlagt en stor kommunikationsindsats i den sidste måned inden anlægsarbejdet starter. Den vil ramme alle berørte beboere, virksomheder, institutioner og trafikanter:

• Forvaltningen har fra årsskiftet informeret om projektet på kommunens hjemmeside.
• Forvaltningen udsender en pressemeddelelse om de trafikale konsekvenser.
• Danica Ejendomme udsender beboerinformation til alle deres beboere og forretninger.
• Entreprenøren udsender SMS-beskeder til berørte i fornødent omfang.
• Ca. 1 uge før vejlukningen vil der blive opsat store gule trafikinformationstavler til bilisterne i alle større kryds i området.
• Trafikinformationen bliver sendt i P4’s trafikradio i dagene før og under lukningsdagen.
• Forvaltningen vil anvende de sociale medier i normalt omfang.
• Movia, beredskab, taxa osv. blevet inddraget i trafikplanlægningen.

Information fra Københavns Kommune vedr. brobyggeri
Niras Rapport vedr. trafikafviklingen
Kapacitet Teglholmsgade ved lukning-ensretning Sluseholmen