Bytning af nøglebrikker

Torsdag den 1. december 2016 kl. 19.00-19.30 vil der i beboerlokalet, Thad Jones Vej 2 blive ombytning af nøglebrikker for de beboere, som bor Sluseholmen 37 og 39.

Søndag den 4. december kl. 19.00-19.30 vil der i beboerlokalet, Thad Jones Vej 2 blive ombytning af nøglebrikker for de beboere, som bor Thad Jones 2 og 4.

Husk, at medbringe jeres brikker, hvis I ikke allerede har afleveret dem, da I ellers vil blive afkrævet 300 kr. pr. brik.

Alle beboere bedes møde frem for at få udleveret nøglebrikker, også selv om du ikke tidligere har fået udleveret nøglebrikker til parkeringskælderen, da der hører to nøglebrikker til hver lejlighed.

Skulle du være forhindret i at møde frem, så kontakt venligst bestyrelsen via mail bestyrelsen@sab-askholm.dk eller telefon 23 43 50 40 for at træffe aftale om ombytning.

Når ombytningen er overstået vil alle gamle nøglebrikker holde op med at fungere.

Information vedr. forbrug af varme, vand og el pr. 31. oktober 2016

Nedenstående oplysninger vedrører lejerforeningen Askholms samlede forbrug af varme og vand samt El til fællesarealerne og kan derfor ikke bruges til bedømmelse af den enkelte lejers forbrug og regnskab, som opgøres på grundlag af de målere, som findes i lejligheden.

Den forventede besparelse forudsætter uændrede priser, og at forbruget forløber som budgetteret.

Tallene i parentes angiver den forventede besparelse måneden før.

Varme
Varmeregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2016.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 20.845 kr. (29.651 kr.), svarende til en besparelse 3,8 % (5,4 %). Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 6,9 pct. (8,6 pct.) mindre varme end forudsat.

Vand
Vandregnskabet vedrører perioden 1. januar – 31. december 2016.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 42.633 kr. (42.229 kr.), svarende til 16,3% (16,1%). Hvis forbruget i resten af vandperioden bliver som budgetteret, bliver der i alt 2 % brugt (1,5 %) mindre vand end forudsat.

El
El-forbruget vedrører perioden 1. august 2016 – 31. juli 2017 og omfatter alene vores fællesstrøm til bl.a. lys i trapperum og elevatorer samt strøm til elevatorer m.m.
Forbrugsinformationen udviser et beregnet overskud på 11.779 kr.  (16.839 kr.), svarende til 9,9 % (5,7 %). Hvis forbruget i resten af perioden bliver som budgetteret, bliver der i alt brugt 12,6 % (8,5%) mindre el end forudsat.

Afdelingsbestyrelsen

Registrering og udskiftning af nøglebrikker til parkeringskælderen

Følgende information er lagt i jeres postkasse

I forbindelse med indbruddet og tyverierne i parkeringskælder natten til søndag den 16. oktober blev der bl.a. stjålet en nøgle samt nogle nøglebrikker til parkeringskælderen.

Gårdlaugets bestyrelse har, for at formindske risikoen for indbrud og tyverier, vedtaget en række initiativer i samarbejde med KAB/SAB og ejerforeningen.

Blandt disse initiativer er bl.a.:
– aflevering af alle gamle nøglebrikker fra beboerne,
– udlevering af nye nøglebrikker uden beregning til beboerne svarende til antallet af afleverede,
– sletning af alle gamle nøglebrikker i låsesystemet.

Dato og sted samt procedure for aflevering af nøglebrikker og udlevering af nye vil senere blive meddelt, men for at få et overblik over antallet af nøglebrikker som hver enkelt lejlighed er i besiddelse af og fremstilling af nye brikker til beboerne, er I blevet bedt om at udfylde nedenstående blanket og snarest lægge den i:
Bestyrelsens postkasse, Thad Jones Vej 2, st. (ikke i ejendomskontorets).
Jeres nøgle kan bruges til indgangen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

———————————————————————————————-
Navn:
Gade:
Nr. :
Etage:
Side:
Antal nøglebrikker, som vil blive afleveret:____
Farven på nøglebrikkerne:_________________________
Bestilling af ekstra nøglebrikker (koster 300 kr.)_____ antal. Betales ved afhentningen.
Blanketten afleveres så hurtigt som muligt i bestyrelsens postkasse, Thad Jones Vej 2.

Beplantning i gården, ekstraordinært møde i gårdlaugets bestyrelse i anledning af indbrud i parkeringskælderen

Planteprojektet har omfattet bygning af blomsterreol, som er blevet behandlet med GORI, udskiftning af jord i alle potter, som er blevet forsynet med plastnet, plantedug, leca-kugler og kvalitetsjord. Endvidere har vi sået græs i de bare pletter på græsplænen og udfyldt hullerne med supplerende jord.

Der er blevet indkøbt 2 stk sommerfuglebuske, 1 spirea, 1 bærmispel, 1 potentilla, 2 syrener og diverse småplanter samt haveredskaber.

Herudover er der blev lagt over 1.000 blomsterløg (røde og gule tulipaner, påskeliiljer, krokus, vintergæk, erantis) i græsset og i krukkerne, som blomstrer i perioden februar-april og etableret en plantekasse med krydderurter og sommerblomster samt plantet hindbærbuske.

Arbejdet er udført efter forslag fra Matthias Reitz, som selv stod for bygningen af reolerne og deltog i beplantningen, med hjælp fra familien Hermansen, Louise Vogel Georgi, Elsebet Frydendal Pedersen og Jørgen Green, som alle takkes for deres store indsats.

I foråret vil arbejdet fortsætte med supplerende beplantning med sommerblomster og beplantning langs cykelhuse og redskabsskure.

Har du forslag til beplantning og indretning af gården, så send dit forslag til bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk.

Onsdag den 26. oktober kl. 17.00 er der indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde i Gårdlaugets bestyrelse, hvor man skal drøfte konsekvenserne af indbruddet i parkeringskælderen samt forslag til iværksættelse af yderligere forbyggende foranstaltninger.

Indbrudstyvene har gået efter effekter i køretøjerne, motordele, registreringsattester og nøglebrikker. Tilsvarende er tilfældet de andre steder i området, hvor der har været begået indbrud. Så undgå at efterlade effekter, nøglebrikker og registreringsattester i bilen.

Bestyrelsen

Indbrud i Parkeringskælderen

Der har været indbrud i 6-7 biler i Askholms parkeringskælder i nat. Tyvene er kommet ind ved brug af brandvæsenets nøgle, som sidder indmuret i væggen.

Politiet har været her og taget spor.

Desværre ser det ud til, at vores videoanlæg har været ude af drift siden i går eftermiddags.

Bestyrelsen

Husk store plantedag lørdag 15. oktober kl. 12-15

For at inddrage beboerne og ikke mindst børnene i i beplantningen vil der lørdag den 15. oktober kl. 12.00 – 15.00 blive gennemført store plantedag i gården, hvor der vil blive serveret kakao, kaffe og te med hjemmebagte boller m.m. Det koster 25 kr. (ens pris for børn og voksne). Betaling sker via MobilPay på 23 43 50 40.

Så kom og sæt dit personlige præg på beplantningen af gården.

Hvis du har nogle frostsikre krukker, som du godt vil forære projektet, så send os et mail på bestyrelsen@sab-askholm.dk så kommer vi gerne og henter dem.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen